“Veel vrouwen verzuipen in de politiek, omdat ze de boodschap krijgen dat ze hun mond moeten houden”

Vrouwen onderschatten zichzelf, mannen overschatten zichzelf. Vrouwen krijgen het nadeel van de twijfel, mannen het voordeel. aarnaast is er het alledaagse subtiele seksisme over hoe een leider of baas eruit ziet, wat bepaalt hoe wij op vrouwen reageren. Als een vrouw aan het woord is, gaan mensen ontspannen, omdat ze denken dat het toch niet heel belangrijk is wat ze zegt.

Centrale telling van stemmen op donderdag in het Anker voor Provinciale Staten en Waterschap

Het doel van de centrale telling is om het telproces efficiënter, betrouwbaarder en transparanter te laten verlopen. Het kabinet bereidt een wetsvoorstel voor waarmee deze manier van tellen in de Kieswet wordt opgenomen. In de aanloop daar naar toe doen verschillende gemeenten alvast ervaring op met de nieuwe werkwijze. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 hebben 22 gemeenten op deze manier de stemmen geteld, de ervaringen waren positief.

Zwolle gaat woningbouw versnellen met een gezamenlijke aanpak van tekort aan woningen

Alle bevolkingsprognoses laten zien dat Zwolle de komende jaren sterk zal groeien. En gezien de druk op de huidige Zwolse woningmarkt zal de vraag naar woningen naar verwachting nog harder groeien dan deze prognoses voorspellen. Dat betekent dat er ook huizen moeten zijn om aan deze vraag te voldoen. Gezien de verwachte groei van de stad is er een extra impuls nodig om een versnelling van het aantal woningen te realiseren

Oproep aan Lelystad Airport: stel opening uit tot na herziening luchtruim

Vijftien gemeenten en de provincie Overijssel hebben minister Cora van Nieuwehuizen van Infrastructuur en Waterstaat en de Tweede Kamer nu géén besluit te nemen over Lelystad Airport. Eérst moet er een nieuwe luchtvaartnota zijn gemaakt, waarin de randvoorwaarden voor de luchtvaart in Nederland worden vastgesteld. Daarna moet eerst het luchtruim worden herzien, zodat hoger kan worden gevlogen.