Groot aantal kinderen speelt nooit meer buiten: zet tegenover een uur gamen een uur buitenspelen

Nu blijkt uit onderzoek dat 1 op de 7 kinderen in Nederland helemaal niet meer buiten speelt. Van de ruim 1,2 miljoen kinderen op de basisschool speelt bijna 1 miljoen niet meer iedere dag buiten. Dat zijn dramatische cijfers. Zo’n 80 procent van de kinderen voldoet op deze manier niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) voor kinderen van 1 uur per dag matig intensief bewegen. Een voor de hand liggend gevolg van te weinig buiten spelen, is de toename van overgewicht onder jonge kinderen.