Zes Zwolse fracties springen in de bres voor bomen rondom de nieuwbouw van het Handelshuys

Impressie van het nieuwe Handelshuys
Impressie van het nieuwe Handelshuys
Foto: Handelshuys

Zes partijen uit de Zwolse raad hebben bedenkingen bij de nieuwbouw van het Handelshuys dat op de plek moet komen van het voormalige V&D-gebouw. Ze willen behoud van de bomen rondom het nieuwe gebouw, maar ook in en rond de binnenstad.

Een brede delegatie kwam op werkbezoek bij Zwolle groenstad om een aantal nieuwbouwprojecten in de Binnenstad te bekijken. Een daarvan was het voormalig V&D-gebouw waar door de nieuwbouw van het Handelshuys een deel van de volwassen bomen moeten verdwijnen. Volgens Zwolle Groenstad kan dit leiden tot een “steenwoestijn”.

Voor de zes fracties, ChristenUnie, Swollwacht, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66 was dit aanleiding om een aantal schriftelijke vragen te stellen aan het college van b en w omdat de partijen hechten aan de waarde van bomen in de Binnenstad en daarbuiten. Met name natuur en natuurschoon, luchtkwaliteit, aantrekkelijkheid van het gebied, biodiversiteit, klimaatadaptatie en het bestrijden van hittestress, wordt het behoud van de bomen van groot belang geacht. De partijen vragen aan het college of er een mogelijkheid is om bij dit project de bomen te behouden. Alleen over te gaan tot vervanging als na voldoende onderzoek blijkt dat behoud niet mogelijk is. De partijen willen ook weten wat het effect op dieren is, met name vleermuizen, als de bomen daar verdwijnen. Verder willen de partijen weten als over wordt gegaan tot vervanging dat bij herplanting bomen worden geplaatst met dezelfde boomkroonoppervlak, dus grotere bomen worden geplant.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen