Omstreden omroep RTV Focus weer onderwerp van gesprek in de raad

Sylvia Bruggenkamp (Swollwacht) is keihard over RTV Focus
Sylvia Bruggenkamp (Swollwacht) is keihard over RTV Focus
Foto: Redactie

De raad van Zwolle sprak vanavond weer over de omstreden omroep RTV Focus. Dit keer waren de beantwoording vanuit het college aan de raad onderwerp van gesprek. Met name Sylvia Bruggenkamp en Koen van Baal waren keihard over de omroep. Duidelijk is wel dat een aantal partijen in de maag zitten met een lokale omroep die zelf vaker in het nieuws is dan dat het nieuws publiceert.

Sylvia Bruggenkamp (Swollwacht) vraagt zich af waarom RTV Focus keer op keer een nieuwe kans krijgt. Ze wil dat het college de raad dit beter uit gaat leggen. ”Er zijn signalen dat de omroep financiële problemen heeft, er is geen sluitende begroting en het voldoet niet aan de informatieplicht. Ook vraagt ze zich af in hoeverre het college een rol heeft gespeeld bij RTV Focus. Het is voor haar klip en klaar dat de omroep in gebreke blijft. In juni 2020 debatteerde de raad over de lokale omroep. ”We waren blij met de plannen van RTV Focus, de waakhond van de lokale democratie. Maar was zijn we ongelooflijk teleurgesteld. De omroep is geen leerplek meer, stagiaires leefden in angst bij de omroep. Dat deze jonge mensen zich zo hebben gevoeld hebben is onverteerbaar. De omroep komt niet na wat het heeft beloofd. Het college wil geen handhaving omdat er financiële stukken aangeleverd moeten worden. Dat is niet eens volledig gebeurd. RTV Focus komt overal mee weg. We snappen er niets van en hopen dat de wethouder duidelijk uitleg kan geven.” Ze vindt ook dat als de omroep misbruik heeft gemaakt van de wifi van de Stadkamer en computervredebreuk heeft gepleegd dat er aangifte gedaan moet worden. Grote vragen zijn voor haar ook of de huurpenningen zijn betaald, wat vermoedelijk niet het geval is omdat de Stadkamer zich bezint op vervolgstappen.

Onverteerlijk

VVD’er Thijmen Prins wil ook opheldering over de stand van zaken met betrekking tot de omroep. Van wethouder Monique Schuttenbeld wil hij weten of ze tevreden is met de aangeleverde stukken van RTV Focus. Ook wil hij dat RTV Focus de prestatieafspraken nakomt: ”Keer op keer komen er nieuwe dingen bij dat RTV Focus niet in staat is om het op de juiste manier uit te voeren.” Aan Schuttenbeld de taak om te kijken welke stappen er gezet moeten worden en hoe ze worden doorgevoerd, stelt Prins. Hij komt tot dezelfde conclusie als Bruggenkamp: ”Dat RTV Focus er mee wegkomt is onverteerlijk.”

Grote vraag is hoelang RTV Focus de tijd krijgt om zich te verbeteren. In 2025 loopt de licentie af en dan is het niet de bedoeling dat er tegen die tijd een lokale omroep is die zich aan de mediawet houdt, die had er al lang moeten zijn. RTV Focus incasseert een kleine 90.000 euro per jaar aan bekostiging en tot nu toe is nog geen duidelijkheid wat er met dit geld is gebeurd. De ingeleverde financiële stukken blijken onvolledig te zijn.

Eildert Noorda (GroenLinks) en Selma Hoekstra (PvdA) zijn mild over de gang van zaken bij de omroep. Noorda vind onnodige verdachtmakingen richting RTV Focus niet juist. ”We weten niet alles, de ambtenaren die in gesprek zijn kunnen wellicht meer informatie geven. We willen dit niet in de raadszaal uitkauwen.” Ook Hoekstra vindt het signaal naar het Commissariaat van de Media een juist signaal. ” Het is aan RTV Focus om te gaan verbeteren. De raad is nu niet aanzet.” En ze zegt ook: ”Als RTV Focus het verbeterplan serieus neemt kan het misschien zijn dat we over anderhalf jaar een goede lokale omroep hebben”

Koen van Baal (SP) zegt: ”RTV Focus heeft de licentie in 2020 gekregen, maar er is geen pbo en aan de jaarstukken mankeert van alles. Dat zijn basiszaken voor een lokale omroep. We geven geen geld en zeggen RTV Focus succes ermee.” Het dossier begint in zijn ogen behoorlijk dit te worden. ”Het college legt steeds de verantwoordelijkheid bij RTV Focus, maar het is duidelijk dat de omroep deze verantwoordelijkheid niet aankan. Hij wil weten dat als RTV Focus de ‘wanprestatie’ blijft volhouden voordat het college wel een handhavingsverzoek wil indienen bij het Commissariaat van de Media. ”Hoewel wij ook wel weten dat het CvdM vaak rijkelijk laat reageert.”

Schandalig

Marieke Herweijer (ChristenUnie) vindt het een goede ontwikkeling dat er geen stagiaires meer zijn bij de omroep. Dat kwam haar op hoon te staan van zowel Selma Hoekstra en Sylvia Bruggenkamp dat RTV Focus niet zelf de stagiaires heeft ingeleverd, maar dit moest doen vanwege de onveilige situatie. Selma Hoekstra: ”Het is een schande dat de stagiaires weggehaald  moesten worden. Het lijkt nu net of het een besluit is van de omroep zelf, maar dat was het niet.” Ook Bruggenkamp vindt de gang van zaken met de stagiaires ‘schandalig’. Voor Herweijer is het belangrijk om te weten welke samenwerkingen de omroep nu nog heeft.

Steeds weer verrast

Aan wethouder Monique Schuttenbeld om in te gaan op de situatie met RTV Focus. Ze zegt: ”Het is duidelijk dat de gang van zaken niet is zoals wij wensen. We moeten een omroep hebben die bezig is met goede journalistieke content. We worden steeds weer verrast. De rechtszaak hoorden we pas vanuit de media. Inmiddels is er wekelijks contact met RTV Focus en we gaan goed kijken naar alle stukken die er liggen.” Ze is wel van mening dat alle stukken heel laat zijn ingeleverd. ”We zijn aan het kijken of het voldoet. Een aantal zaken gaat de omroep mee aan de slag. De huur met de Stadkamer gaan we niet over. De vraag is wel of RTV Focus niet bang dat het een financiële scheur in de broek ontstaat door de achterstallige huurpenningen. Inmiddels is wel een incassobureau ingeschakeld voor betaling van de huur.” Ze is van mening dat de rol van het college beperkt is. Daarvoor moet het CvdM worden ingeschakeld. Dat is inmiddels gebeurd door een melding te doen. Een handhavingsverzoek kan er nog komen. De omroep moet naarstig opzoek naar pbo-leden. Er zijn tenminste vijf mensen nodig. Op het moment dat blijkt dat het niet goed gaat, dan komt Schuttenbeld zo snel mogelijk naar de raad.

Raadsleden willen weten welke tijd RTV Focus krijgt om orde op zaken te stellen,. Dat vindt Schuttenbeld lastig te zeggen. ”We weten wanneer het CvdM de melding in behandeling neemt. We hebben een winstwaarschuwing afgegeven. Maar ook het CvdM heeft capaciteitsproblemen. Het liefst hebben we met vier weken helderheid.” Koen van Baal vind het optreden van het college veel te slap: ”Ik kan hier niet bij. We gaan ze de tijd geven om pbo op orde maken. Dat pbo had er twee en een half jaar geleden al moeten zijn. Is het niet zaak om met de vuist op tafel te slaan en nodigt Schuttenbeld uit om samen in de auto te stappen en naar het Commissariaat van de Media te rijden.

What the f…

Sylvia Bruggenkamp wil van Schuttenbeld weten of ze zichzelf niet verwijt dat er geen pbo is. Dit is een basis voor een goed functionerende omroep en zegt What the f… het pbo heeft nooit gefunctioneerd. Schuttenbeld ziet zich niet geroepen om een pbo voor elkaar te krijgen. Ze wil geen acht maanden wachten op een reactie van het CvdM. Binnen afzienbare tijd moet orde op zaken zijn gesteld anders gaat gekozen worden voor een handhavingsverzoek.

Meer lezen:

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen