Zwolle

Landelijk nieuws

Hoe gaat Zwolle van het aardgas af?

Zwolle wil in 2050 energieneutraal zijn en van het aardgas af. Wethouder Monique Schuttenbeld: “Dat is een flinke uitdaging, want het overgrote deel van de huishoudens en bedrijven gebruikt nu nog aardgas. Wij willen de omslag naar duurzame warmte stap voor stap maken, waarbij we wijk voor wijk te werk gaan en rekening houden met nieuwe inzichten over oplossingen. Met de Warmtegids willen we bewoners en ondernemers richting geven bij beslissingen over bijvoorbeeld de vervanging van hun cv-ketel of investeringen in nieuwe technieken. De gids helpt ook woningcorporaties bij het maken van plannen voor renovatie van en investeringen in hun wooncomplexen. We hebben met onze partners de mogelijkheden verkend en willen daarover nu in gesprek met de stad.”