Landelijk nieuws

Nieuwe invulling voor het gebied rondom het Zwarte Water

Bemog Projektontwikkeling uit Zwolle en gemeente Zwolle gaan samen een visie maken voor de Zwarte Water zone. Dit is het gebied aan de Holtenbroekerdijk, tussen de Holtenbroekerbrug en de Mastenbroekerbrug. Er zijn drie deelgebieden te onderscheiden: Leenman/Triferto/Botermanhaven, het Havengebied (tussen de Twistvlietbrug en de Mastenbroekerbrug) en het Groengebied (tussen de Prinses Margriethaven en en Twistvlietbrug). Op de locatie Leenman/Triferto/Botermanhaven zien de partijen vooral kansen voor vrijetijdsbesteding. Op de plek waar jachtwerf Dijkzicht, de watersportvereniging en de Hanzehaven liggen, wordt gedacht aan woningbouw.

Delen Wipstrik, Assendorp en Weezenlanden-Noord bijna onbereikbaar

De verkeersmaatregelen behelsen van donderdag 13 september tot en met 16 september de Wethouder Alferinkweg en daarna worden ook de Luttenbergstraat en Hanekamp afsloten voor het verkeer. Ook de bushaltes worden buiten gebruik gesteld. De afsluiting van de wegen heeft ook consequenties voor de toegangswegen in Assendorp, Weezenlanden-Noord en de Wipstrik. Het hele gebied tussen het Kerkbrugje en de Leo Majorlaan en van de Wipstrikkerallee tot en met de Assendorperstraat krijgt te maken met verkeersmaatregelen.