Groene gevel aan het Stadskantoor

De groene gevel maakt onderdeel uit van een bredere aanpak voor het klimaat in de Zwolse Spoorzone. Zo is het nieuwe busstation dat begin dit jaar in gebruik is genomen, voorzien van 17 zwarte berken en waterdoorlatende klinkers. Ondergronds zijn er infiltratiekratten aangebracht die het water langer vasthouden en beter afvoeren. De ondergrondse fietsenstalling die op dit moment gebouwd wordt onder het Stationsplein Noord heeft ook een waterbergingsfunctie. Bij extreme regenval kan de stalling overvloedig water opvangen zodat het omliggende gebied minder wateroverlast ervaart.

Oorlogsgravenstichting bedankt consul Marinus Heldoorn met zilveren erespeld

Marinus Heldoorn neemt na 19 jaar afscheid als consul. In deze rol was hij sinds 2000 de lokale vertegenwoordiger van de Oorlogsgravenstichting in de gemeente Zwolle en daarmee verantwoordelijk voor de in- en externe contacten met betrekking tot het onderhoud van de oorlogsgraven. In de gemeente Zwolle liggen 45 Nederlandse oorlogsslachtoffers en 18 geallieerde oorlogsslachtoffer begraven. Marinus Heldoorn is als consul opgevolgd door Helma van Dalen-Schlepers.

CDA wil educatieve reis naar Auschwitz voor bewoners met Stolpersteine voor de deur

Daarom stelt het CDA voor om -als gebaar van goede wil en respect van de gemeente Zwolle- de bewoners in de gelegenheid te stellen, met een financieel Zwols steuntje in de rug, een georganiseerde reis naar Auschwitz te laten maken. Dit onder leiding van deskundige assistentie. Daarbij zou de aanwezige deskundigheid van bij voorbeeld het Historisch Centrum Overijssel, de joodse gemeente van Zwolle en de Stichting Struikelstenen, zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering betrokken kunnen worden. Volgend jaar wordt herdacht dat Zwolle 75 jaar geleden is bevrijd en ziet het CDA haar initiatief als een zinvolle invulling van de ongetwijfeld vele indrukwekkende momenten van de herdenkingen in dat jaar. 

Zwolse ganzenfamilie verhuist van omgeving A28 naar ganzenopvang

Het vangen en verplaatsen van de ganzen doet de organisatie ‘Hofganzen’ op een diervriendelijke manier. Wanneer er bijvoorbeeld broedende ganzen worden aangetroffen, worden deze ganzen niet gestoord en op een later moment verplaatst. De andere ganzen verhuizen deze week naar een speciale opvang. Op deze plek kunnen de ganzen rondlopen op een terrein van circa vier hectare grond, dit is vergelijkbaar met acht voetbalvelden.