Er komt een vierde woontoren met 110 studentenwoningen bij aan het studentenplein

Het hele project gaat in totaal gaat het om vier woongebouwen met 433 woningen voor studenten en circa 1.800 m2 geclusterde zorgvoorzieningen voor de opvang en huisvesting van dak- en thuislozen en verslaafden. In de eerste fase van het project zijn vanaf 2014 drie woongebouwen voor studentenhuisvesting en de zorgvoorziening gebouwd. Nu is de tweede fase aan de beurt: de bouw van het vierde woongebouw.

Stadslogistiek: gemeente wil schoner vervoer door de stad

Zogenaamde stop en drop plekken zijn bedoeld voor het laden en lossen van gekoelde producten voor de horeca in de binnenstad. Bij de city-hubs kunnen bewoners en ondernemers uit de binnenstad pakketten afhalen en overslaan in schone voertuigen. Ook kunnen ze er bakfietsen huren. De overslagpunten aan de rand van de stad zijn bedoeld voor de overslag van grotere ladingen van vrachtauto´s naar kleinere (elektrische) voertuigen of bakfietsen die de spullen verder de stad in brengen.

Het plan Stationsplein-Noord en ondergrondse fietsenstalling

Zwolle zet in op meer parkeerruimte voor fietsen bij het station. Met financiële bijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Overijssel laat de gemeente vanaf het voorjaar van 2019 tot medio 2020 door Boskalis Nederland een ondergrondse fietsenstalling voor 5.475 fietsen onder het Stationsplein bouwen en de openbare ruimte op het Stationsplein en de Stationsweg herinrichten. De grootte van de ondergrondse fietsenstalling is te vergelijken met het oppervlak van een voetbalveld.

Onveilige populieren Vondelkade worden met spoed gekapt

Op donderdag 25 oktober begint ROVA met de kap van deze populieren. Naast de noodkap van de bomen worden hier ook een aantal bomen gesnoeid. Voordat de populieren gekapt worden controleert een deskundige ter plekke of de te kappen bomen worden gebruikt door vleermuizen. In de stammen zitten gaten en spleten, dit zijn mogelijk vleermuisholen. Als dat het geval is worden de bomen ontdaan van de takken en blijft de stam achter. Het gevaar voor stambreuk door wind is dan miniem.

Waterwandelingen en kidsworkshop in Zwolle tijdens nationale Week van Ons Water

De Week van Ons Water is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, het IPO, de VNG, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin), het Deltaprogramma en alle waterschappen, provincies, gemeenten en waterbedrijven. De activiteiten in Zwolle worden aangeboden door samenwerkingsverband IJssel-Vechtdelta en Climate Campus: een netwerk van meer dan 40 partijen die er gezamenlijk voor gaan om de stad, delta en regio klaar te maken voor het nieuwe klimaat nu de gevolgen van klimaatverandering steeds merkbaarder worden in heel Nederland en de rest van de wereld.