Zwolle vervangt onveilige 375 populieren

Wethouder William Dogger zegt: ”Het is altijd jammer als je een groot aantal bomen ineens moet vervangen. Groen is immers heel waardevol voor onze stad, het maakt de omgeving aantrekkelijker en bomen zorgen ´s zomers voor schaduw en verkoeling. Daarom laten we bomen zo lang mogelijk staan, ook als ze ziek zijn. Wanneer bomen echter een gevaar gaan vormen voor de veiligheid, bijvoorbeeld omdat er takken kunnen afbreken, dan zit er niets anders op dan deze bomen te vervangen.”

Zwolle experimenteert met vrijwillige en verplichte vuurwerkvrije zones

In de eerste pilot wil Zwolle ervaringen op doen met vrijwillige vuurwerkvrije zones en onderzoeken of hier animo voor is. Bij een vrijwillige vuurwerkvrije zone maken inwoners zelf afspraken met hun buren om geen vuurwerk af te steken in (een deel van) hun straat. In de andere pilot onderzoekt de gemeente of verplichte vuurwerkvrije zones rondom kwetsbare gebieden wenselijk en haalbaar zijn. Kwetsbare locaties zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, dierenverblijven of natuurgebieden