Beschonken bestuurders worden harder aangepakt

Het is een van de maatregelen die minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) neemt om strenger en effectiever op te treden tegen bestuurders die onder invloed rijden. Doel is de veiligheid in het verkeer te verbeteren. Een en ander staat in een wetsvoorstel dat mede namens minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in consultatie is gestuurd. Ook is door de Eerste Kamer wetgeving aanvaard die hogere straffen mogelijk maakt voor rijden onder invloed. Per 1 januari 2020 gaat het strafmaximum voor alcohol in het verkeer omhoog van 3 maanden naar 1 jaar. 

Stallingpas vervangt parkeerkaartjes bij drie gratis bewaakte fietsenstallingen in Zwolse binnenstad

''Zwolle heeft een gastvrije binnenstad. Daar kunnen bezoekers gratis hun fiets stallen. Wij vinden het belangrijk om onze stallingen voor bezoekers en medewerkers te blijven verbeteren. De bezoeker krijgt straks niet meer bij elk bezoek aan de fietsenstalling een nieuw kaartje dat hij of zij moet bewaren. De pas in combinatie met de sticker op de fiets maakt onderdeel uit van de fiets zoals de fietssleutel,” zegt wethouder William Dogger

Zwolle experimenteert met vrijwillige en verplichte vuurwerkvrije zones

In de eerste pilot wil Zwolle ervaringen op doen met vrijwillige vuurwerkvrije zones en onderzoeken of hier animo voor is. Bij een vrijwillige vuurwerkvrije zone maken inwoners zelf afspraken met hun buren om geen vuurwerk af te steken in (een deel van) hun straat. In de andere pilot onderzoekt de gemeente of verplichte vuurwerkvrije zones rondom kwetsbare gebieden wenselijk en haalbaar zijn. Kwetsbare locaties zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, dierenverblijven of natuurgebieden