Tijdelijke opvang 300 vluchtelingen aan Meeuwenlaan

Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) heeft de gemeente twee verzoeken gedaan. Voor de korte termijn zoekt het COA locaties voor noodopvang van vluchtelingen, om daarmee de druk van de opvang in Ter Apel te verminderen. Voor de langere termijn wil het COA regionale asielzoekerscentra (azc’s) inrichten voor vluchtelingen die kansrijk zijn om in ons land te mogen blijven en statushouders die al aan deze regio gekoppeld zijn