Verhoogde voetgangersoversteek voor Deventerstraatweg

Het afgelopen jaar heeft de gemeente in overleg met een aantal bewoners van de Hortensiastraat gewerkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Een van de genomen maatregelen is de aanpassing van de voetgangersoversteekplaatsen bij Hong Kong City en de Mozaïekschool. De bestaande zebra’s zijn daar aangelegd op een verhoogd asfaltplateau. Uit de uitgevoerde evaluatie blijkt dat de oversteek veiliger is geworden.

Stallingpas vervangt parkeerkaartjes bij drie gratis bewaakte fietsenstallingen in Zwolse binnenstad

''Zwolle heeft een gastvrije binnenstad. Daar kunnen bezoekers gratis hun fiets stallen. Wij vinden het belangrijk om onze stallingen voor bezoekers en medewerkers te blijven verbeteren. De bezoeker krijgt straks niet meer bij elk bezoek aan de fietsenstalling een nieuw kaartje dat hij of zij moet bewaren. De pas in combinatie met de sticker op de fiets maakt onderdeel uit van de fiets zoals de fietssleutel,” zegt wethouder William Dogger

Zwolle vervangt onveilige 375 populieren

Wethouder William Dogger zegt: ”Het is altijd jammer als je een groot aantal bomen ineens moet vervangen. Groen is immers heel waardevol voor onze stad, het maakt de omgeving aantrekkelijker en bomen zorgen ´s zomers voor schaduw en verkoeling. Daarom laten we bomen zo lang mogelijk staan, ook als ze ziek zijn. Wanneer bomen echter een gevaar gaan vormen voor de veiligheid, bijvoorbeeld omdat er takken kunnen afbreken, dan zit er niets anders op dan deze bomen te vervangen.”