Verhoogde voetgangersoversteek voor Deventerstraatweg

Het afgelopen jaar heeft de gemeente in overleg met een aantal bewoners van de Hortensiastraat gewerkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Een van de genomen maatregelen is de aanpassing van de voetgangersoversteekplaatsen bij Hong Kong City en de Mozaïekschool. De bestaande zebra’s zijn daar aangelegd op een verhoogd asfaltplateau. Uit de uitgevoerde evaluatie blijkt dat de oversteek veiliger is geworden.