D66 Zwolle wil historische puien terug en vraagt ton per jaar voor gevelfonds

Al eerder stelde Sonja Paauw dat de schoonheid van Zwolse historische binnenstad is wat Zwolle van andere steden onderscheidt. “Onze binnenstad heeft veel bijzondere panden. Helaas is dit vaak alleen zichtbaar als je met je hoofd in de nek door de straat loopt. Wat je op ooghoogte ziet is inwisselbaar voor een andere winkelstraat. Veel winkelpuien doen geen recht aan de historische waarde van de panden en de stad.”

Zwolle is een veilige stad; misdaad daalt maar het is oppassen voor witwaspraktijken, drugshandel en illegale prostitutie

Er zijn ontwikkelingen die de veiligheid onder druk zetten. Een voorbeeld hiervan is ondermijning. Hierbij raken de onderwereld en bovenwereld met elkaar verweven. Het gaat dan onder meer om witwaspraktijken, drugshandel en illegale prostitutie. In Zwolle wordt de aanpak hiervan geïntensiveerd. Belangrijk onderdeel hierin is weerbaarheid. Wat kan de samenleving doen om te zorgen dat ondermijnende criminaliteit in Zwolle geen voet aan de grond krijgen?

Pollers in Kerkstraat: afsluiting door middel van kentekenherkenning is een goed alternatief voor de verzinkbare palen

Dit systeem blijkt goed te werken. In de praktijk heeft ongeveer 10% van de automobilisten die de Kerkstraat in rijden geen ontheffing (gemiddeld 38 per dag). Dat aantal is vrij constant. De informatiebrief die ze daarop krijgen heeft effect, legt wethouder William Dogger uit: “We zien dat maar 3% van alle overtreders vaker dan een keer de straat in rijdt. Het lijkt er dus op dat het overgrote deel van de mensen die zonder ontheffing de Kerkstraat in rijden dat niet bewust doet. Het zijn vooral mensen van buiten Zwolle die de situatie ter plekken niet kennen.”

Hoe gaat Zwolle van het aardgas af?

Zwolle wil in 2050 energieneutraal zijn en van het aardgas af. Wethouder Monique Schuttenbeld: “Dat is een flinke uitdaging, want het overgrote deel van de huishoudens en bedrijven gebruikt nu nog aardgas. Wij willen de omslag naar duurzame warmte stap voor stap maken, waarbij we wijk voor wijk te werk gaan en rekening houden met nieuwe inzichten over oplossingen. Met de Warmtegids willen we bewoners en ondernemers richting geven bij beslissingen over bijvoorbeeld de vervanging van hun cv-ketel of investeringen in nieuwe technieken. De gids helpt ook woningcorporaties bij het maken van plannen voor renovatie van en investeringen in hun wooncomplexen. We hebben met onze partners de mogelijkheden verkend en willen daarover nu in gesprek met de stad.”  

Zwolle ontwikkelt Topinnovatiecentra: samen werken aan de innovaties en oplossingen voor morgen

Wat deze centra bijzonder maakt is het feit dat R&D-afdelingen van grote bedrijven, onderzoeksinstituten, universiteiten en start-ups samenwerken aan innovatieve oplossingen. De samenwerking vergemakkelijkt kennisdeling en bevordert bundeling van krachten. Hierdoor zijn al verschillende innovatieve producten tot stand gekomen, zoals op maat gemaakte 3D-geprinte producten van kunststof en een uniek markeringssysteem voor radiotherapie in de zorg.

Armoede: Volgens cijfers SCP leeft zes procent in armoede, Stichting Voor Elkaar Zwolle spreekt over 22 procent

Het verschil zou kunnen bestaan uit het feit dat het SCP het begrip armoede heeft herijkt. Er is geïnventariseerd hoeveel mensen te besteden hebben. Stichting Voor Elkaar kijkt naar de schulden die de mensen hebben. Volgens de meest recente cijfers van de stichting hebben maar liefst 12.000 huishoudens te maken met drie of meer incassotrajecten bij drie of meer schuldeisers. Daar en tegen is het SCP uitgegaan van het begrip ‘niet-veel-maar-toereikendbudget’ (NVMT).

Veilig verkeer: Menistenbrug blijft afgesloten voor autoverkeer

Onderzoek wijst uit dat onder meer de verkeersveiligheid en de leefbaarheid verbeteren wanneer de Menistenbrug alleen toegankelijk is voor (brom)fietsers en voetgangers. Zo is tijdens de afsluiting van de brug voor auto’s het aantal ongevallen aanzienlijk gedaald. Daarnaast blijven het gebied en het parkeerterrein Turfmarkt bereikbaar. De afsluiting heeft niet geleid tot een toename van de parkeerdruk in de naastgelegen straten in de Wipstrik.

Er komt een vierde woontoren met 110 studentenwoningen bij aan het studentenplein

Het hele project gaat in totaal gaat het om vier woongebouwen met 433 woningen voor studenten en circa 1.800 m2 geclusterde zorgvoorzieningen voor de opvang en huisvesting van dak- en thuislozen en verslaafden. In de eerste fase van het project zijn vanaf 2014 drie woongebouwen voor studentenhuisvesting en de zorgvoorziening gebouwd. Nu is de tweede fase aan de beurt: de bouw van het vierde woongebouw.