Omvangrijke werkzaamheden aan Mastenbroekerbrug en Twistvlietbrug.

In 2019 voert de gemeente Zwolle omvangrijke werkzaamheden uit aan de vier grote bruggen die op afstand bedienbaar zijn. Het gaat om de Mastenbroekerbrug, Twistvlietbrug, Holtenbroekerbrug en Hofvlietbrug. Om de hinder voor de scheepsvaart zo veel mogelijk te beperken, wordt het werk in twee fasen uitgevoerd. In beide fasen worden twee bruggen tegelijkertijd onder handen genomen. In de eerste fase zijn de werkzaamheden aan de Holtenbroekerbrug en Hofvlietbrug in het voorjaar 2019 uitgevoerd.

Diezerbrink gaat helemaal op de schop en wordt aantrekkelijke entree Zwolse binnenstad

De herinrichting Diezerbrink gaat begin september van start. Het winkelgebied  wordt aantrekkelijker, levendiger en veiliger voor verkeer. Maandag 2 september starten de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting. Aan de Diezerkade en bij de rotonde De Brink wordt een aantal kabels en leidingen voor electra, gas, water en telecom vernieuwd en verlegd. Dit is nodig om te kunnen starten met de herinrichting in 2020.