Oorlogsgravenstichting bedankt consul Marinus Heldoorn met zilveren erespeld

Marinus Heldoorn neemt na 19 jaar afscheid als consul. In deze rol was hij sinds 2000 de lokale vertegenwoordiger van de Oorlogsgravenstichting in de gemeente Zwolle en daarmee verantwoordelijk voor de in- en externe contacten met betrekking tot het onderhoud van de oorlogsgraven. In de gemeente Zwolle liggen 45 Nederlandse oorlogsslachtoffers en 18 geallieerde oorlogsslachtoffer begraven. Marinus Heldoorn is als consul opgevolgd door Helma van Dalen-Schlepers.

CDA wil educatieve reis naar Auschwitz voor bewoners met Stolpersteine voor de deur

Daarom stelt het CDA voor om -als gebaar van goede wil en respect van de gemeente Zwolle- de bewoners in de gelegenheid te stellen, met een financieel Zwols steuntje in de rug, een georganiseerde reis naar Auschwitz te laten maken. Dit onder leiding van deskundige assistentie. Daarbij zou de aanwezige deskundigheid van bij voorbeeld het Historisch Centrum Overijssel, de joodse gemeente van Zwolle en de Stichting Struikelstenen, zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering betrokken kunnen worden. Volgend jaar wordt herdacht dat Zwolle 75 jaar geleden is bevrijd en ziet het CDA haar initiatief als een zinvolle invulling van de ongetwijfeld vele indrukwekkende momenten van de herdenkingen in dat jaar. 

Zwolse ganzenfamilie verhuist van omgeving A28 naar ganzenopvang

Het vangen en verplaatsen van de ganzen doet de organisatie ‘Hofganzen’ op een diervriendelijke manier. Wanneer er bijvoorbeeld broedende ganzen worden aangetroffen, worden deze ganzen niet gestoord en op een later moment verplaatst. De andere ganzen verhuizen deze week naar een speciale opvang. Op deze plek kunnen de ganzen rondlopen op een terrein van circa vier hectare grond, dit is vergelijkbaar met acht voetbalvelden.

Zwolle en ROVA starten met innovatieve methode om status verkeersborden te controleren

Het doel van de pilot is om na te gaan of met behulp van data en slimme technologie het beheer van de openbare ruimte geoptimaliseerd kan worden. Op dit moment is er geen gestructureerd proces om de status van de verkeersborden te controleren. Het vervangen of schoonmaken van de borden wordt nu uitgevoerd zodra een medewerker van de gemeente of van ROVA of een bewoner dit signaleert en meldt.  

Hamburgstraat: zoveel mogelijk stenen eruit en meer groen erin

De nieuwe inrichting bevalt goed. De kinderen spelen volop op het gras, klimmen in de speciaal daarvoor uitgezochte "klimboom" en kunnen tussendoor even uitrusten op de zitelementen. De Hamburgstraat was voorheen ingericht met heel veel steen en weinig groen. Daardoor was het er in de zomer erg warm. Het versteende karakter van de straat zorgde er bovendien voor dat het regenwater slecht weg kon lopen in de grond. Met de nieuwe inrichting is dat allemaal verleden tijd.

Assendorperstraat krijgt nieuwe verlichting: eerste stap naar nog aantrekkelijker winkelgebied

Tijdens verschillende bijeenkomsten hebben ondernemers, bewoners en de gemeente samen in kaart gebracht hoe de Assendorperstraat klaar kan worden gemaakt voor de toekomst. Gekeken is naar ideeën en oplossingen voor de korte en lange termijn. Naast nieuwe verlichting kwamen ook ander thema’s op tafel, zoals de verbinding met de binnenstad, verleggen of opheffen van buslijnen, het klimaat en het groener maken van de straat