Ambitie Zwolle als Wereldfietsstad vergt nog veel investering volgens Fietsersbond en fietsburgemeester

Kinderen moeten op jonge leeftijd al leren fietsen
Kinderen moeten op jonge leeftijd al leren fietsen
Foto: Pixabay

De ambitie reikt ver voor Zwolle om Wereldfietsstad te worden. Maar er moet nog wel wat gebeuren. Het college heeft deze ambitie, maar er moet vanuit de raad steun komen. Edwin Koster (Fietserbond) en fietsburgemeester Marijn de Vries bevestigen dat er meerdere tandjes bij moeten om dit te bereiken. Zwolle fietsstad 2022 met de titel wereldfietsstad als kers op de taart?

Om Wereldfietsstad te worden is een kwestie van lange adem, een sprint kan worden ingezet om Fietsstad 2022 te worden waarvoor de verkiezing inmiddels bezig is. Edwin Koster van de Fietsersbond vindt het een steuntje in de rug voor Zwolle in haar ambitie om wereldfietsstad te willen worden. In 2014 was Zwolle al fietsstad. Hij is echter van mening dat er eerst goed gekeken moet worden naar de huidige fietspaden omdat het onderhoud en beheer beter kan. Daarnaast kan bij de aanleg van nieuwe fietspaden rekening gehouden worden met de veiligheid van fietsers. Eikpunt moet zijn het ontvlechten van de fietspaden van de autoroutes. Raadsleden somden moeiteloos een flink aantal plekken op waar het voor de fietser bijna té gevaarlijk is om te fietsen. Koster pleit er voor dat de gemeentelijke beleidsterreinen samen gaan werken om een effectief fietsplan te realiseren.

Fietsen doet iets met je

Voor fietsburgemeester Marijn de Vries is het dagelijkse kost om met fietsen te maken hebben. ”Ik ben blij met het plan om Zwolle weer fietsstad te gaan maken. Als je aan fietsen denkt denk je aan vitaliteit, schone lucht en het vraagstuk tijdens corona dat er steeds meer welvaartsziekten komen. Fietsen en wandelen zijn hiervoor prima manieren. Fietsen geeft vrijheid, zelfstandigheid en vitaliteit. Fietsen doet iets met je. Het leidt tot burgers met meer energie en meer met elkaar in verbinding staan. Al met al draagt het bij tot een sterkere stad.”

”Maar er zijn wel problemen”, zegt De Vries. Ze is geschrokken dat een derde van de kinderen niet meer fietst. Om het fietsen te stimuleren is er de campagne fietshelden en dat zou een prima aanzet kunnen zijn om het fietsen te stimuleren. ”Het leren fietsen van kinderen kost tijd en dat hebben ouders vaak niet of willen het er niet voor vrij maken.” Daarbij zegt De Vries dat fietsen nog te vaak wordt gezien als sport. ”Als mensen aan fietsen denken dan is dat vaak aan zwetende fietsers in lycrapakjes langs de kant van de weg. Maar fietsen is juist ontspannend. Het geeft vrijheid en zorgt er voor dat mensen gezonder worden.”

Verleiding

Ouders moeten worden verleid kinderen naar school te laten fietsen in plaats van het brengen met de auto.  Het idee om de auto bij scholen te weren bij de ingang van scholen of auto’s te weren tijdens schooltijden zijn opties. Een optie zou kunnen zijn om bij diverse scholen verschillende pilots uit te proberen om te kijken wat werkt. Er is een pilot in Westenholte waarbij kinderen de ouders stimuleren om te fietsen naar school. Het doel van de pilot is om de schoolomgeving veiliger te maken. Momenteel is het voor school druk met geparkeerde auto’s en taxi’s. De kinderen geven aan dit als onveilig te ervaren en zien het soms ook bijna mis gaan. Hun lijkt het daarom een goed idee om de auto’s weg te halen voor de scholen.

Méér fietskilometers

De Zwolse woord is nu aan de raad over de plannen om Zwolle fietsstad 2022 te maken of in de verdere toekomst Wereldfietsstad. De ambitie is om over zeven jaar twintig procent meer fietskilometers te maken dan in 2017. En daarvoor zijn veel maatregelen nodig. Daarvoor moeten mensen worden gestimuleerd om de fiets te pakken in plaats van de auto. Daarvoor moeten de ‘drempels’ worden weggenomen. In de raad zijn geluiden te horen om fietsers te ontvlechten van het autoverkeer, maar ook om de snelheid in de stad te verlagen naar dertig kilometer per uur. Het is wel duidelijk dat de raadsleden worstelen met passende oplossingen. Het huidige authentieke karakter van de binnenstad moet worden bewaard, maar de keitjes zijn voor fietsers bijna een hel. Daarbij rollen raadsleden over elkaar om voorbeelden naar voren te halen wat waar niet kan in plaats te kijken naar wat nodig is voor een veilig fietsnetwerk in de stad.  Met stip bovenaan staat de rotonde Pannenkoekendijk.

In het plan van het college moeten Zwollenaren worden gestimuleerd om de fiets te pakken om naar de stad te gaan of naar het werk. Kinderen moeten veilig naar en van school kunnen fietsen. Daarnaast moeten er aantrekkelijkere routes komen voor fietsers, zowel recreatief als sportief.

Er gaan data en innovatie worden gebruikt om inzicht te krijgen in het fietsgebruik. Daarom is de gemeente Zwolle partner van het Europese project Bicycle and Intelligent Transport Systems (BITS).  Binnen dit project wordt onder meer gekeken naar dynamische verlichting, fietsdata, sensoren die fietsers voorrang geven bij verkeerslichten, snuffelfietsen worden ingezet om data te verzamelen over bijvoorbeeld de kwaliteit van het wegdek en er worden innovaties getest om de veiligheid bij kruisingen te verhogen. Een van de eerste acties zou kunnen zijn om de fiets overal in de stad voorrang te verlenen.

 

In Zwolle is inmiddels een fietsambtenaar aangesteld die zich alleen gaat richten op het fietsverkeer.

Lees ook:

 

 

 

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen