Zestig procent eenzijdige ongelukken fietsers worden veroorzaakt door fietspaaltjes

Een van de vele fietspaaltjes in Zwolle
Een van de vele fietspaaltjes in Zwolle
Foto: Fietser-Zwolle

Op twitter snijdt fietser-Zwolle terecht een heikel onderwerp aan: de fietspaaltjes die overal op de fietspaden staan. Uit onderzoek blijkt dat deze paaltjes voor maar liefst zorgen voor zestig procent van eenzijdige ongelukken met fietsers die in het ziekenhuis belanden. En dat alleen maar om te voorkomen dat automobilisten het fietspad gaan gebruiken.

De gemeente Zwolle wil dit percentage in eigen stad omlaag brengen. Daarom zijn alle obstakels in fietsroutes in kaart gebracht. De gemeente heeft geinventariseerd waar de vermaledijde fietspaaltjes (Amsterdammertjes) tot hinder leiden. Ruim 1.000 keer werd er een stem uitgebracht. Met deze input zijn de wijkteams samen met leden van de lokale afdelingen van Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond verder gegaan om de nog ontbrekende obstakels te beoordelen. Dit heeft geresulteerd in een kaartbeeld per stadsdeel waarop alle paaltjes en heuveltjes staan die verwijderd worden, blijven staan of worden aangepast.

Proefpaal

Paaltjes die als hinderlijk zijn aangemerkt maar die vanwege de verkeersveiligheid wel moeten blijven staan, past de gemeente Zwolle aan. De gemeente Zwolle doet mee met een landelijke proef om op plekken waar fietspaaltjes wel nodig zijn, de paaltjes fietsvriendelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld door de paal beter zichtbaar te maken, hem op een duidelijke plek te plaatsen of te kiezen voor een flexibele paal.

Ribbelmarkering

Bij de Isala Klinieken (aan het einde van de Doctor van Heesweg, richting het Westerveldsepad) staat een flexibele proefpaal met daarbij in de weg een ribbelmarkering. Aan de Vondelkade, ter hoogte van de fietstunnel, is de oude fietspaal verplaatst en beter zichtbaar gemaakt. Ook hier is in de weg een ribbelmarkering aangebracht. Op basis van ervaringen met deze proefpalen bepaalt de gemeente wat de uiteindelijke inrichting wordt voor de paaltjes die in de stad blijven staan. Het is de bedoeling dat alle Zwolse fietspaaltjes een uniforme uitstraling krijgen.

Wie vragen heeft over fietspaaltjes kan contact opnemen met het servicenummer 14038

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen