Bootjesverhuurders moeten in de toekomst een vergunning hebben in Zwolle

Waterbeleving is fantastisch, maar moet wel binnen de perken blijven
Foto: Redactie

Echt concreet zijn de plannen nog niet voor bootjesverhuurders in Zwolle. Het enige dat tot nu toe is geregeld is dat de maximum snelheid in de grachten van Zwolle zes kilometer per uur is. Wel moeten de verhuurders in de toekomst een vergunning hebben om bootjes te kunnen verhuren. Maar waterbewoners blijven voorlopig nog zitten met de ellende van hardvaarders, dronken toeristen op bootjes en het jengelende geluid van tweetakt motortjes op huurbootjes.

Wethouder Monique Schuttenbeld zegt: “Waterbeleving en -recreatie passen in ons toeristisch beleid, Zwolle is een stad met veel water en dat trekt mensen aan. Tegelijk zien we een toename van de meldingen over de gevolgen, bijvoorbeeld van aanwonenden langs de Stadsgracht die last hebben van lawaai op of langs het water, of over gevaarlijke situaties als gevolg van te snel varen en/of onervaren bestuurders op het water.”

Het water in en om Zwolle is steeds meer in trek bij recreanten. Dat is positief, het maakt de stad levendig en aantrekkelijk, maar de drukte op het water brengt ook overlast mee, onder andere door gebruikers van huurboten, zo bleek de afgelopen jaren. Het college van burgemeester en wethouders heeft mede daarom besloten in de toekomst te gaan werken met vergunningen voor verhuurders van commerciële boten.

De afgelopen jaren zag de gemeente een groei van het aantal meldingen van overlast op het water. Met name in de coronatijd zochten veel mensen het water op om te recreëren. In 2021 heeft de gemeente in de APV een maximale vaarsnelheid vastgesteld voor de Zwolse wateren van 6 km/uur. Ook is er inmiddels een visie in de maak voor de doorontwikkeling van waterrecreatie in samenhang met groen en recreatie.

Het college van B en W wil inspelen op de wens van bewoners en bezoekers om een bootje te kunnen huren, maar wil ook grip houden op de leefbaarheid van de stad en omliggende natuur. “Zwolle telt drie commerciële verhuurders van boten. Door met vergunningen te gaan werken kunnen we als gemeente randvoorwaarden stellen aan verhuurders en kan ook in de toekomst iedereen blijven genieten van het water en een boot huren zonder dat dit leidt tot overlast of onveilige situaties”, is de toelichting van Schuttenbeld.

Vervolg

Schuttenbeld benadrukt dat het invoeren van een maximum snelheid de eerste stap is in een lang proces om uiteindelijk tot een fatsoenlijk beleid te komen. “Voordat er daadwerkelijk beleid is en er vergunningen kunnen worden afgegeven gaan we eerst met de huidige ondernemers om tafel over hun wensen en belangen. Voor hen gaat er veel veranderen en daar hebben we oog voor. We gaan eerst onderzoeken wat een goede periode is voor de looptijd van een vergunning, rekening houdend met de terugverdientijd van investeringen in vaartuigen.”

Lees ook:

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen