Zwolle krijgt visie op waterbeleving

Genieten van het Zwolse water
Foto: Redactie

Het is eindelijk zover, er komt een visie op waterbeleving in Zwolle. De grachten en omliggend water is de laatste jaren in trek en er moet een visie komen hoe mensen elkaar kunnen ontmoeten en recreëren op en rond om het water.

Om in de toekomst meer balans te brengen in het gebruik van het water en de invloed hierop op de omgeving en de natuur, start Zwolle binnenkort met een brede visie op waterbeleving. Ook worden er een aantal maatregelen genomen voor de korte en middellange termijn.

Nieuwe richtlijnen

In het voorjaar gaat een herziene verordening naar de gemeenteraad waarin ook aandacht wordt besteed aan het watergebruik in de stad. Zo is er een snelheidsbeperking opgenomen voor bootjes in de stadsgrachten en kan er sneller opgetreden worden wanneer er gezwommen wordt op plaatsen waar dit gevaarlijk of niet wenselijk is. Daarnaast wordt er  gewerkt aan een vergunningsplicht voor bootverhuurbedrijven. Hiervoor zal een overgangstermijn zijn van twee jaar.

Met de toekomstige visie is de verwachting dat de ruimtelijke kwaliteit rond het water verbeterd wordt, zodat hier in de toekomst ook volop van genoten kan worden. Door zowel bezoekers, omwonenden als in de natuur.

Naast het gebruik van het water worden er ook andere belangrijk opgaven meegenomen in de visie. Bijvoorbeeld op het gebied van klimaatadaptatie. Daarbij ligt de focus in deze visie vooral op het centrumgebied en de hoofdwaterstructuur (verbindingen richting Zwarte water, de Kolken en de (Nieuwe) Vecht en de IJssel). Voor het maken van deze visie worden er diverse partijen en bewoners in stad betrokken. Bijvoorbeeld de Milieuraad, de verhuurbedrijven, ZwolleFonds, het Waterschap en de Provincie.

Lees ook:

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden