Raad heeft talloze aanbevelingen om Hanzestad Zwolle tot een echte waterstad te maken

Waterbeleving op het Almelose Kanaal
Foto: Redactie

Goed zeemanschap, elektrisch varen en lagere snelheden van de pleziervaart moeten het wankele evenwicht tussen de ambitie van Zwolle als Hanzestad en de overlast voor waterbewoners vorm gaan geven. De raadsleden hadden tal van aanbevelingen voor wethouder Monique Schuttenbeld.

Schuttenbeld was zelf in gesprek gegaan met waterbewoners en concludeert dat deze zomer de overlast van de pleziervaart minder was dan in de hete zomer van 2020. Daarmee ziet ze bijna juichend dat het beleid op de korte termijn effect heeft gehad. Dat is dan vooral omdat een van de bootverhuurders het aantal boten heeft verminderd en ook dat de vaarsnelheid beter wordt gehandhaafd. Maar er moet ook worden gekeken naar de langere termijn en dan vooral naar de ambitie van Zwolle om als waterstad verder te groeien.

Ze is blij dat D66 en PvdA om deze debatronde hadden gevraagd om met ideeën te komen om de waterbeleving hand in hand te laten gaan met het woonplezier op het water. Een aantal raadsleden wezen op de overlast die het recreatieve vaarverkeer heeft op de woonbeleving op het water. VVD’er Sharereh Azimi wil zover gaan dat er wellicht gekozen kan worden om wateren waar woonbootbewoners veel overlast ervaren af te sluiten voor het recreatieve vaarverkeer. Bijvoorbeeld het Almelose Kanaal omdat daar veel woonbootbewoners overlast ervaren van snelvarende boten.

Ambitie

Dat Zwolle een enorme ambitie heeft om waterstad te worden wordt door de raad omarmd. Er zijn talloze mogelijkheden om het recreatieve gebruik van het water een extra boost te geven. Naar het voorbeeld van Kopenhagen met drijvende terrassen opperde Selma Hoekstra van de PvdA. In Scandinavië worden tal van mogelijkheden op het water mogelijk gemaakt. Ook wandelroutes bij het water of meer stranden behoren tot de mogelijkheden. Maar, er moet een balans zijn omdat nu suppers van de sokken worden gevaren door te snelvarend recreatieverkeer. Ook moet er gekeken worden naar het aanleggen van boten in Natura 2000-gebieden.

Monique Schuttenbeld ziet met de maatregelen die zijn genomen dat de overlast voor de woonbootbewoners is afgenomen. ”Het verhuurbedrijf heeft 20 boten minder ingezet deze zomer en ook de snelheidsbeperking draagt bij aan vermindering van de overlast. Ze verwacht niet dat voor de zomer van 2022 een concreet plan op tafel ligt, maar dat dit waarschijnlijk duurt tot het najaar.

Sonja Pauw (D66) ziet zomers een gezellige optocht van bootjes door de grachten, maar daar moeten wel kwaliteitseisen aan worden gesteld. Ze wil ook in de wijken dat er waterbeleving is. Zo wil ze naast een Rondje Zwolle om te fietsen een dergelijk rondje hebben om te varen. Bootbezitter Selma Hoekstra ziet ook dat er handhaving moet zijn op het water. ”Suppers kunnen ternauwernood blijven staan als er een boot voorbij komt scheuren en kinderen in een rubberbootje moeten zich vasthouden als er een plezierjacht komt binnenvaren”, zegt ze. Daarnaast moet er een limiet komen aan het aantal verhuurboten en dan het liefst varend op een elektromotor. Ook wil ze meer cultuur op het water.  Daarvoor kreeg ze de handen op elkaar bij Bert Sluier van de SP. Hij wil aanhaken bij de maritieme initiatieven van Kampen en Hasselt. Hij wil ook in de winter genieten van waterbeleving.

Almelose Kanaal

Sharereh Azimi van de VVD wil de harmonie op het water zien te handhaven. Zwolle is een Hanzestad en waterstad en er zijn kansen voor economische groei. Zij ging echter veel verder dan de meeste raadsleden en oppert dat op plekken waar veel  overlast wordt ervaren dat daar wellicht een vaarverbod moet komen. Pleziervaart moet niet leiden tot teveel overlast, maar afsluiten van vaarwegen is niet een ideale situatie. Vooral in het Almelose Kanaal wordt veel overlast ervaren van de pleziervaart.

Hanzestad 2030

CDA’er Harold van Vilsteren ziet dat er een aantal goede stappen zijn gezet om het recreatieve verkeer te reguleren: ”Aanpassing in de APV en overleg met omwonenden zijn goed geregeld. Dat geldt ook voor de Inzet op elektrische boten.” Hij waarschuwde: ”Zorg er voor dat de stad zich niet keert tegen het waterverkeer. Denk aan spreiding watermogelijkheden. Zorg voor goede regelgeving om op te kunnen treden bij overlast.” Hij ziet volop kansen voor Zwolle als Hanzestad 2030. Dan zou de waterrecreatie er mooi op staan. Een stadsstrand op meerdere plekken is wellicht een toegevoerde waarde. Dat geldt ook voor extra aanlegmogelijkheden. ”Zwolle moet een levendige stad worden met goede waterbelevingsmogelijkheden.”

Wildgroei bootjes

Swollwachter Guido Pasman zet ook in op snelheidsvermindering en elektrisch varen omdat leefbaarheid en recreatie soms op gespannen voet staat. Aanlegplekken hebben voldoende plek nodig. Dit kan ook zijn in de buurt van natuurgebieden (aanlegsteigers). ”Creatief zijn”, is zijn mening, maar laat verhuurders hun gang gaan zolang het voldoet aan de eisen. Hij constateert in de zijwateren een wildgroei aan bootjes. En dan wil het nog wel eens mis gaan met wrakken en gezonken bootjes waar omwonenden veel last van hebben. Het weghalen kost veel geld. Hij opperde om te gaan kijken of er een vergunningstelsel mogelijk is voor het aanleggen van bootjes. ”Het is de vraag of mensen hun bootjes zomaar aan de wal kunnen aanleggen. Wellicht moeten we dat gaan reguleren.”

Zeemanschap

Ook Eildert Noorda (GL) is een trotse bootbezitter en sinds kort is hij ook zeilend actief. Hij ziet veel heil in zeemanschap. De bootverhuurders moeten de huurders de voorrangsregels bijbrengen. Bij veel mensen ontbreekt de basiskennis van het gedrag op het water. Hij wil ook dat er meer plekken om elektrisch varende boten in te pluggen om op te laden.Daarnaast moeten de verhuurprijzen laag blijven, wat hij ziet als een inspanningsverplichting, om mensen op het water actief te houden. Als zeiler heeft hij vaak last van de hoge snelheden van de boten op het Zwartewater.  Hij vroeg om een maximale vaarsnelheid, maar die is er al.

Elektrisch varen

Ook Gerdien Rots schaart zich achter het elektrisch varen in Zwolle. Met name de grachten en het Almelose Kanaal moeten woonbaar blijven. Ook zij wil meer waterbeleving met terrassen, stadsstranden en meer ruimte om te zwemmen. Zij doelt daarmee op de ganzenoverlast in de Milligerplas en de strijd tegen blauwalg. Daarom zou zwemwater in beweging moeten worden gehouden om vooral blauwalg tegen te gaan. Ook vindt zij dat varend een rondje Zwolle mogelijk moet worden.

Gedragsverandering

Wethouder Monique Schuutenbeld is actief zwemster en trekt regelmatig baantjes in de Milligerplas. Ze wil uiteraard een goede balans tussen de leefbaarheid en de beleving op het water. ”We willen dat er streks geen fossiele brandstof meer wordt gebruikt bij het varen. Daarnaast gaan we kijken hoe we om moeten gaan met de schaarse vergunningen voor bootverhuur.  Voor meer recreatie ziet ze wel mogelijkheden bij het Groot Wezenland. Ook als de Willemsvaart zijn er kansen. Verder wil ze gedragverandering bij de pleziervaart zien te krijgen door bijvoorbeeld ludieke boeien in het water te leggen. En ook zegde ze toe dat er betere handhaving komt doordat er een boot beschikbaar komt.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden