Spreidingswet: Zwolle moet komende twee jaar nog 717 asielzoekers gaan opvangen

Opvang voor Oekraïense vluchtelingen in Zwolle
Opvang voor Oekraïense vluchtelingen in Zwolle
Foto: Oekraïners in Nederland

Asielstaatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) heeft de benodigde opvang van asielzoekers bekend gemaakt. Overijssel staat voor de taak om nog plek in te ruimen voor 6325 asielzoekers en daarvan moeten er in Zwolle 717 plekken komen, waarvan 61 geschikt moeten zijn voor Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen.

De veelbesproken Spreidingswet treedt per 1 februari in werking, De Wet gemeentelijke taak moet het mogelijk maken asielopvangvoorzieningen met voldoende opvangplekken en een evenwichtigere verdeling van de asielopvang over provincies en gemeenten. Deze plekken worden (indicatief) verdeeld over de gemeenten op basis van het inwoneraantal en de sociaaleconomische score van een gemeente. Gemeenten bespreken aan provinciale regietafels hoe zij gezamenlijk de opgave gaan invullen. Zij beslissen onderling welke gemeenten opvang gaan leveren en met hoeveel plekken, tot het provinciale aandeel is bereikt . Al bestaande locaties met meer dan 100 opvangplekken – of bedden die binnen twaalf maanden beschikbaar komen – en die langer dan vijf jaar beschikbaar zijn mogen gemeenten desgewenst meetellen bij de invulling van de eigen provinciale opgave.

Spreidingswet

Andries Heidema als Commissarissen van de Koning coördineert deze gesprekken en moet voor 1 november een verslag inleveren bij de Eric van der Burg als staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Daarna wordt het verdeelbesluit vastgesteld. Alleen als het gemeenten niet lukt om gezamenlijk de hele provinciale opgave in te vullen, dan kan de staatssecretaris, in het kader van de spreidingswet,  zelf gemeenten aanwijzen en daarmee verplichten om asielzoekers op te gaan vangen. Na twee jaar start de cyclus opnieuw met een raming van het aantal benodigde opvangplekken.

Financiële regelingen

Om gemeenten te stimuleren vrijwillig plekken aan te bieden zijn er verschillende uitkeringen. Deze uitkeringen zijn vrij te besteden, dus ook voor een ander doel dan de opvang van asielzoekers. De hoogte van de uitkering varieert en is afhankelijk van het soort plek dat wordt aangeboden en het aantal aangeboden plekken.

Lees meer over de opvang in Zwolle

 

 

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen