Nog eens 225 extra opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen op Oosterenk

Opvang voor Oekraïense vluchtelingen in Zwolle
Opvang voor Oekraïense vluchtelingen in Zwolle
Foto: Oekraïners in Nederland

Nu landelijk een tekort aan opvangplekken wordt voorzien voor Oekraïense vluchtelingen richt de Zwolle een derde opvanglocatie in op Oosterenk. Het gaat specifiek om 225 opvangplekken in kantoorgebouw Vermeer vanaf eind juni. Daarnaast opent vanaf 16 mei kantoorgebouw Breughel aan de Dokter van Deenweg als plek voor onderwijs.

Zwolle heeft in korte tijd 435 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne gerealiseerd in Berkum (25), Assendorp (60) en op Oosterenk (350). ”Hiermee hebben we een wezenlijke bijdrage geleverd aan de regionale opdracht voor het snel realiseren van de eerste 2000 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne in onze regio. De eerste ervaringen in de opvanglocaties zijn goed. Het aantal vluchtelingen dat door particulieren in Zwolle wordt opgevangen bedraagt op dit moment in totaal circa 175 vluchtelingen”, zegt het college van B en W.

Het leegstaande kantoorpand Vermeer (Dokter van Deenweg 14-22) gaat plek bieden aan 225 vluchtelingen, in eerste instantie voor een half jaar, met de mogelijkheid tot verlenging tot maximaal twee jaar. Zwolle vangt hiermee op gemeentelijke opvanglocaties en via particuliere opvang in totaal circa 850 vluchtelingen uit Oekraïne op, waarvan 575 op Oosterenk.

Met het oog op de opvang van kinderen worden aanvullende voorzieningen ingericht op de begane grond en eerste verdieping van het nabijgelegen kantoorpand Breughel (Dokter van Deenweg 2-10). Vanaf 16 mei wordt daar onderwijs gegeven aan 130 kinderen, variërend van peuteropvang tot voortgezet onderwijs.

Natuurlijk vraagt de uitbreiding van de opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen om zorgvuldige communicatie met omwonenden, bedrijven en instellingen. Bij de opening van de eerste opvangplekken op Oosterenk zijn zij geïnformeerd per brief en uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst. Dit keer worden direct omwonenden en omliggende bedrijven per brief geïnformeerd en uitgenodigd voor een open huis op locatie om bijgepraat te worden en kennis te maken. Ook kunnen zij hier terecht met vragen of opmerkingen. Gelet op de schaal van de opvang, is er extra aandacht voor de leefbaarheid in en rondom de opvanglocaties. Daarvoor is een begeleidingscommissie ingesteld, waarin afvaardigingen van bewoners en ondernemers uit de omgeving zitting hebben.

In het Dominicanenklooster in Assendorp komen ook acht extra plekken beschikbaar. Het Rijk heeft de Veiligheidsregio’s gevraagd om nog eens 1000 opvangplekken extra voor Oekraïners te realiseren. Hiervoor verkennen de regio’s verschillende mogelijkheden.

Meer informatie en een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden over de opvang van Oekraïense vluchtelingen is te vinden op www.zwolle.nl/oekraïne.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen