Vijf gemeenten en COA bundelen krachten en geven vorm aan de regionale opvanglocatie in Zwolle

Foto: Pixabay

Statushouders die in de tijdelijke regionale opvanglocatie (ROL) in Zwolle worden gehuisvest, beginnen hier al met het inburgeringstraject en kennismaken met de gemeente waar ze gaan wonen. De gemeente Dalfsen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle en het COA tekenen een samenwerkingsovereenkomst om vorm te geven aan deze nieuwe vorm van opvang.

Op een regionale opvanglocatie wordt, in tegenstelling tot een regulier AZC, zo snel mogelijk begonnen met het inburgeringstraject. Nu start dat traject pas als statushouders een woning hebben. Vanuit de regionale opvanglocatie kan de statushouder al beginnen met een opleiding, werk of vrijwilligersactiviteiten in de toekomstige gemeente, terwijl ze in afwachting zijn van een woning. Eerder actief zijn in de samenleving, vergroot een succesvolle inburgering en kans op werk. De gemeente Dalfsen, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland vinden het concept zo interessant dat ze samen met Zwolle en het COA het inburgeringsprogramma en de werkwijze vanuit de ROL willen vormgeven.

Doorstroom

De ROL levert een belangrijke bijdrage in de doorstroom uit de opvanglocaties van het COA zodat daar weer plek komt voor mensen die nog geen status hebben. Deze regionale opvanglocatie is één van de eerste in Nederland die van start gaat waarbij gemeenten en COA samenwerken aan het inhoudelijke inburgeringsprogramma, vooruitlopen op de Spreidingswet. Dorrit de Jong, wethouder vluchtelingen: “Met deze ROL kunnen we voor langere tijd opvang bieden aan statushouders. Dit betekent dat de bewoners van de ROL al direct beginnen met het opbouwen van hun leven in onze stad. Nog voordat ze hier een woning vinden. Dit geeft hen rust en stabiliteit en wij als stad krijgen betrokken nieuwe inwoners en werknemers.”

Opvanglocatie Meeuwenlaan

In mei 2022 stemde het Zwolse college van burgemeester en wethouders in met het vestigen van een regionale opvanglocatie aan de Meeuwenlaan in Zwolle. Hier worden tot uiterlijk 1 februari 2027 driehonderd statushouders en kansrijke asielzoekers opgevangen. De opening van de opvanglocatie is voorzien in juni van dit jaar.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen