Opgeven vinger raad: college moet beter communiceren over opvang vluchtelingen

Foto: Pixabay

De raad van Zwolle wil nagenoeg unaniem dat het college van b en w beter communiceert over de opvang van vluchtelingen. Dit wordt vooral gemerkt in de Kamperpoort over de opvang van 300 asielzoekers aan de Meeuwenlaan. Er moet meer bewoners van buurten worden gesproken, ook als het gaat over de toekomstige instroom van asielzoekers. Daarnaast moeten niet alleen de Kamperpoort en Holtenbroek worden ‘gedumpt’. Alle Zwolse wijken moeten meedoen, dus ook de rijkere buurten. Het college belooft dat er wijkgesprekken gaan komen over opvang vluchtelingen.

In de Kamperpoort heerst veel wantrouwen naar de politiek en ook nu worden asielzoekers de wijk ‘door de strot’ gedrukt, vindt Ed Verhoeven. Er is geen inspraak van de buurtbewoners en dat belemmert participatie in de woonwijk. Hij was de eerste die opriep tot goede communicatie tussen de overheid en de buurtbewoners. Een oproep waarin een groot deel van de raad zich kan vinden. Evert Aukema van het NIDOS wenst een viertal woningen voor de opvang van Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers die in kleine groepjes kunnen wonen Ook de asielboot kwam ter sprake, die ligt momenteel in Genemuiden. De mensen voelen zich er niet thuis en willen graag terug naar Zwolle. ”Dit komt omdat ze zich niet welkom voelen onder de bevolking”, weet inspreekster Cathie Wright. Zeker is dat de asielboot niet terugkomt naar Zwolle. ”De toekomst van de vluchtelingen aan boord is een taak voor het COA”, zegt burgemeester Peter Snijders. Omdat de Kamperpoort toch wel een kwetsbare wijk is, is samen met het COA gekeken naar statushouders en kansrijke vluchtelingen.

Opvang

Raadsbreed klinkt de roep om te zorgen voor humane opvang van vluchtelingen. Burgemeester Peter Snijders zegt dat je opvang in sporthallen niet moet willen. Daarom kiest Zwolle voor opvang in hotels, op schepen en in vakantieparken. Ook nu nog worden vluchtelingen opgevangen in Hotel Lumen. De regio Zwolle voldoet aan de opvang van 450 vluchtelingen. ”We kunnen mensen niet in de kou laten staan. Daarom is het goed dat gemeenten gedwongen kunnen worden vluchtelingen op te vangen. Hoe je het ook went of keert, gemeenten blijven een taak houden in de opvang van vluchtelingen.” Snijders wil graag terug naar meer reguliere opvang, maar daarvoor is het COA verantwoordelijk. Dit zou op 1 oktober gerealiseerd moeten zijn, maar dat is inmiddels een half jaar verschoven.

Kleinere locaties

De wens van de raad voor kleinere opvanglocaties is steeds meer de tendens, ook binnen het COA. Grootschalige opvanglocaties is niet meer aan de orde.  ”Er wordt een programma opgesteld om de vluchtelingen goed op te vangen”, zegt wethouder Dorrit de Jong. ”Actueel is de vraag voor de opvang van jonge asielzoekers, dat komt nog naast de vraag voor statushouders, vluchtelingen en Oekraïners. Het aantal Oekraïense vluchtelingen wordt ook fors meer, van 80.000 dit jaar naar verwacht 120.000 vluchtelingen. ”De vraag vanuit de raad om meer regie te krijgen wordt ingevuld. Daarnaast wordt er al gezorgd voor spreiding, naast de permanente opvang in de Kamperpoort zitten er vluchtelingen in Berkum, het Dominicanenklooster en op de Oosterenk.  Daarmee probeert Zwolle draagvlak te behouden. Maar ook het COA vaart soms een eigen koers en opent gesprekken met pandeigenaren voor opvang. Dit is ook gebeurt in de Kamperpoort.

Voor 1 januari komt er duidelijkheid over toekomstige locaties voor opvang van vluchtelingen. ”Soms word je gedwongen om snel locaties te vinden en die komen er dan ook die eerder niet in beeld waren, zoals de Oosterenk voor de opvang van Oekraïners. Er wordt wel gekeken naar wat Zwolle aan kan qua hoeveelheid vluchtelingen. De steun uit de raad is groot voor zowel de crisisopvang als reguliere opvang. Ook worden gesprekken aangegaan met de Zwolse bevolking voor draagvlak”, zegt wethouder Dorrit de Jong.

De verkenning die nu wordt gemaakt gaat over alle vluchtelingen. De Meeuwenlaan is voor vier jaar en zal als opvanglocatie sluiten op 1 januari 2027. De Jong:  ”Ruim voor die datum moeten we wel weten waar een andere locatie beschikbaar is.” De gemeente gaat het gesprek hierover aan met de bevolking, maar ook om het genuanceerde verhaal voor het voetlicht te brengen. Hierover komen wijkgesprekken.

Rotte appels

”Wat de opvang betreft”, waarschuwt Peter Snijders, ”dat je niet alleen de mand met mooie appels kunt vragen. Het moet niet zo zijn dat je de mensen die je niet wil terug kunt sturen naar Ter Apel en dat daar de problemen blijven. Selecteren gaat en mag ook niet.” Het COA gaat over de spreiding van vluchtelingen en dat moet zo blijven. In het geval van de Meeuwenlaan zijn wel enige eisen gesteld aan de vluchtelingen die naar Zwolle komen.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen