Brief kerkenraad CGK Zwolle aan de kerkleden in verband met kwestie van homo-acceptatie

De centrale vraag is of homo's als gelijkwaardig kunnen worden gezien in de kerk
Foto: Pixabay

Er is in de afgelopen week nogal wat te doen geweest over het tolerante homobeleid van CGK Zwolle. De vraag is dat in de CGK mensen met een homoseksuele geaardheid volledig gelijkwaardig kunnen worden behandeld. CGK Zwolle heeft daarom een verklaring opgesteld voor de kerkleden.

Beste zusters en broeders,

Vorige week hebben wij u geïnformeerd over de situatie in de classis Zwolle, de regionale vergadering van CGK-kerken. Afgelopen vrijdag is de classis bijeen geweest. Uitkomst is dat de classis nog geen besluit heeft genomen en in februari 2020 staat nu een vervolg van de classisvergadering gepland.

De classis buigt zich over de vraag of zij accepteert dat onze leden, die homo of lesbisch zijn en in een relatie van liefde en trouw leven, door ons als CGK Zwolle volledig gelijkwaardig worden behandeld. En dat zij daarom bijvoorbeeld het Heilig avondmaal meevieren als ieder ander. Wij geloven oprecht dat we ongeacht geaardheid, sekse en herkomst allemaal welkom zijn bij God en dus in Zijn gemeente; dit is de kern van het evangelie.

De standpunten die in de classisvergadering te horen waren, stemmen ons verdrietig. Een deel van de CGK-gemeenten in onze regio geven opnieuw uitdrukkelijk het signaal af dat zij onze opvatting op dit punt niet delen. Wat in de eerste plaats voor alle homo en lesbische leden pijnlijk is. Wees ervan overtuigd dat we als gemeente biddend om jullie heen staan.

De kerkenraad is bijzonder bemoedigd door de vele aanwezige gemeenteleden op de classisvergadering, de gebedsgroepen die om ons heen hebben gestaan en de massale steunbetuigingen via sociale media, van binnen en buiten de kerk. Op tal van plaatsen in het land zijn CGK-gemeenten bijeen geweest om voor onze gemeente en voor de situatie in het kerkverband te bidden. Op de classis werd bovendien ook uitdrukkelijke steun uitgesproken door andere CGK-gemeenten. We zien hier Zijn liefde.

Wat we nu meemaken roept niettemin de vraag op waarom we dit nog allemaal doen en waarom we binnen het kerkverband willen blijven? Waarom een gesprek blijven opzoeken dat keer op keer grievend is voor homo en lesbische leden?

De eenheid van Christus is het ons voor nu waard om nog een mijl met elkaar te gaan. We vormen al meer dan honderd jaar een familie. In een familie houd je elkaar vast en aanvaard je elkaar, ook als je het niet met elkaar eens bent. Het geloof in de liefde tot Jezus is onze diepste drijfveer. Daarover willen we graag in gesprek met andere gemeenten, ook binnen de classis.

We houden hoop en we bidden dat we hier als CGK-familie als geheel uitkomen!

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van dit schrijven dan kunt u mailen naar [email protected]

Heb je behoefte aan pastorale zorg dan kun je bellen naar nr. 06- 12513662 of mailen naar [email protected]

De Kerkenraad Algemene Zaken

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden