Christelijk Gereformeerde Kerk in Zwolle onder vuur wegens homovriendelijk beleid

De Zwolse CGK heeft een vrijzinnig homobeleid
Foto: Pixabay

In de Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK) van Zwolle mogen homo’s met een relatie al jaren deelnemen aan het avondmaal. Maar de synode heeft staat op het standpunt homorelaties af te wijzen. Vrijdag 13 december komt de regionale kerkvergadering (classis Zwolle) bijeen om een oordeel te vormen over het liberale homostandpunt van een van de grootste kerken van Nederland.

De kerkenraad van de CGK in Zwolle heeft de kerkleden ingelicht over de spanningen die er zijn over het liberale homobeleid van de Zwolse gemeente. De spanningen zijn inmiddels zo hoog opgelopen dat de kans bestaat dat CGK Zwolle buiten het kerkverband kan worden geplaatst. Dit naar aanleiding van het homobeleid waar een meerderheid van kerken niet van gediend is. Zwolle zit in een zogenaamde classis met onder meer kerken van de biblebelt zoals Elburg, Genemuiden, Doornspijk en drie kerken van Urk.

Homoseksualiteit

De Generale synode van de CGK heeft al eerder uitspraken gedaan over vrouwen die een leidende rol spelen in de kerk. Dit wordt officieel afgewezen. Ook staat de men minder tolerant ten opzicht van homoseksualiteit. Voor deze beide ‘problemen’ zijn drie oplossingen mogelijk. Of men houdt onverkort vast aan de besluiten over ‘vrouwen in het ambt’ en homoseksuele relaties, men geeft de plaatselijke kerken de vrijheid hierin of als een kerk af wil wijken van een CGK-besluit dat men dit aan de classis bekend mag maken en dan kan er worden gestemd of de kerk ‘aanvaard’ kan blijven.

Tolerant beleid

Dat laatste lijkt voor Zwolle aan de hand vanwege haar té tolerante beleid. Bekend is dat veel homostellen juist naar de CGK in Zwolle komen vanwege dit liberale beleid. In haar beleid lijkt Zwolle het te gaan verliezen van de kerken die een minder tolerante houding hebben tegenover vrouwen als kerkelijk leider en homostellen.

 

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden