CGK Zwolle is al sinds 2005 een homovriendelijk buitenbeentje: nog geen besluit synode in 2019

CGK Zwolle was in 2005 al een homovriendelijke gemeenschap
Foto: Pixabay

Al in 2005 werd CGK Zwolle ‘met klem’ gevraagd om haar homovriendelijke beleid te herroepen. Ook vrijdagavond is geen besluit genomen over het ‘buitenbeentje’ van de classis Zwolle. Dit is doorgeschoven naar februari.

Veertien jaar geleden werd door de Zwolse kerkenraad besloten om ‘homofiele gemeenteleden die samenleven met iemand van hetzelfde geslacht te erkennen als broeders en zusters in volle rechten’. Dit houdt onder meer in dat zij mogen deelnemen aan het heilig avondmaal. Op dat moment ging het om twee paren. In de jaren daarna heeft de CGK Zwolle vanwege het liberale homostandpunt veel homoparen in kunnen schrijven en is met zo’n 4400 leden een van de grootste CGK’s in Nederland.

De geschiedenis

Op 18 februari 2004 sprak de classis Zwolle, op basis van een commissierapport, uit dat de kerkenraad van Zwolle zijn besluit diende te heroverwegen en een nieuw besluit moest nemen, “met inachtneming van hetgeen door de classis was overwogen.” De kerkenraad van CGK Zwolle bleef echter bij het besluit,.

EHAH

Ds. Mijnders bestreed het beeld als zou de Zwolse kerkenraad het samenwonen door homofielen stimuleren. Hij zei dat CGK Zwolle homofiele gemeenteleden er op wijst dat God het oorspronkelijk niet zo heeft bedoeld en mensen verwijzen naar de EHAH: de evangelische hulp aan homofielen’ – voor mensen die hun homo-zijn niet kunnen rijmen met de bijbel. ”Maar”, zo zei hij:  ”er zijn ook andere leden die het op die manier niet redden, die in de homoscene terecht dreigen te komen. En dan zeggen wij: Moeten wij hen dan van het avondmaal weren – dus onder censuur zetten, buiten het Koninkrijk Gods plaatsen?” De classis sprak langdurig over de Zwolse kwestie. CGK Zwolle speelde hoog spel met haar ‘ongehoorzaamheid’.

Vrouwelijke diaken

De classis vond verder dat de  de beslissing van de Zwolse CGK om een vrouwelijke diaken te laten dienstdoen in de gezamenlijke diensten met de Nederlands gereformeerde kerken in strijd is met de kerkelijke regels. Een commissie kwam tot de conclusie dat de synodebesluiten geen ruimte laten voor het functioneren van vrouwelijke ambtsdragers in samenwerkingsgemeenten van CGK. De classis besloot, met 26 stemmen voor en 3 onthoudingen, Zwolle dringend te verzoeken vrouwelijke ambtsdragers niet langer te laten dienstdoen in de kerkdiensten.

Het heden

De besluitvorming over homoseksualiteit in de CGK-kerken is uitgesteld. Veertien jaar na dato staat weer de CGK Zwolle voor een oordeel van de ‘behoudende kerken in de regio’. Nog altijd kan een aantal CGK-kerken niet overweg met het homostandpunt van CGK Zwolle dat zwaar indruist tegen de uitspraak van de synode in 2014. Toen werd bepaald dat homoseksuele relaties niet toegelaten mogen worden tot kerkelijke gebruiken. CGK Zwolle besloot dat er ruimte is voor mensen die in liefde en trouw een relatie kunnen en mogen hebben met iemand van hetzelfde geslacht.

Uitgesteld

Naar nu blijkt is besluitvorming uitgesteld naar media februari. Het blijkt dat in de classis grote onenigheid heerst dat varieert tot het accepteren van de houding van Zwolle in het homostandpunt tot een oproep Zwolle te bekeren en op het standpunt terug te komen. Uit bronnen blijkt dat niemand er op uit was om Zwolle weg te sturen, maar men worstelt wel met de vraag of het Zwolse standpunt aanvaardbaar is.

 

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden