Zwolle wordt stap voor stap aardgasvrij, Holtenbroek is als eerste wijk aan de beurt

Geothermie wordt al succesvol ingezet in de Koekoekspolder bij Kampen
Foto: Google Maps

Zwolle begint met het aardgasvrij maken van wijken. Delen van de wijk Holtenbroek worden als eerste aangesloten op het warmtenet met geothermie. Wanneer alles volgens plan verloopt worden woningen en gebouwen vanaf 2023 verwarmd door een geothermiebron in Zwolle Noord. Hiermee zet de gemeente een belangrijke stap in het behalen van één van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Hierin staat dat gebouwen in Nederland in 2050 niet meer met aardgas worden verwarmd. Dit sluit ook aan bij onze Zwolse ambitie.

De overstap naar verwarmen met een alternatief voor aardgas gebeurt niet in één keer voor de hele stad tegelijk. Dit gaat stap voor stap. Omdat er kans is op een geothermiebron in het noorden van Zwolle, is de keuze gemaakt om in Holtenbroek te starten. De gebouwen die als eerste worden aangesloten op een geothermiebron zijn de woningen en appartementen van de woningbouwcorporaties, twee scholen (Deltion en Van der Capellen). Ook de nog te ontwikkelen locaties aan de Zwarte Waterzone en Zwarte Waterallee zijn in beeld om aangesloten te worden.

Warmte uit de aarde

Aardwarmte uit geothermie is één van de alternatieve energiebronnen die kan worden ingezet om Zwolle aardgasvrij te maken. Onder meer in de Koekoekspolder bij Kampen wordt  geothermie  al succesvol ingezet, met name in de glas- en tuinbouw. Geothermie maakt gebruik van het aanwezige warme water in diep gelegen aardlagen. De gewonnen warmte wordt via een warmtewisselaar en een buizensysteem (warmtenet) naar de woningen getransporteerd Het afgekoelde water wordt weer teruggebracht in de ondergrond.

Als alles voorspoedig verloopt, kunnen de eerste gebouwen in Holtenbroek vanaf eind 2023 via een warmtenet worden verwarmd. Voordat het zover is, is nog wel meer onderzoek nodig. Ook is de gemeente nog afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de geothermiebron. Een proefboring maakt hier onderdeel van uit.

Holtenbroek is dus als eerste aan de beurt. Voor deze wijk wordt door de gemeente samen met bewoners en andere betrokkenen een plan opgesteld. Later worden ook voor andere wijken in Zwolle dergelijke plannen opgesteld. Gemeente en inwoners bepalen samen hoe een wijk van het aardgas af kan en welke warmteoplossingen het meest geschikt zijn. Uiteindelijk zijn inwoners vrij in hun keuze om wel of niet mee te doen. De gemeente let er bij de plannen op of ze haalbaar en betaalbaar zijn.

Kansen in Holtenbroek

Wethouder Energietransitie Monique Schuttenbeld: “Ik ben heel erg blij met de kansen in Holtenbroek. Het is een goed begin, daarna volgt de rest van de stad. Ik heb er vertrouwen in dat we samen met inwoners en betrokken partijen grote stappen gaan zetten in het aardgasvrij maken van onze stad. Er moet natuurlijk nog veel onderzocht en ontwikkeld worden. Ook kan het nog best even duren voordat alle plannen klaar zijn. Belangrijkste vind ik dat we het zorgvuldig en samen doen.” Schuttenbeld vervolgt: “Ondertussen kunnen inwoners zelf ook al bijdragen aan een energiezuiniger Zwolle. Denk bijvoorbeeld aan het goed isoleren van de woning. Ook dat scheelt al een hele hoop energie.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden