Dijkleger groeit: Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft 200 nieuwe dijkwachters

Inspectie van de dijk is van levensbelang
Foto: WDO Delta

Dijkwachters zijn voor waterschap Drents Overijsselse Delta van levensbelang om te zorgen dat de dijken veilig zijn. Maar liefst 200 nieuwe dijkwachters hebben zich ingeschreven in het stroomgebied van de IJssel rond Zwolle.

Hoewel op dit moment 160 nieuwkomers voldoende zijn, is iedereen van harte welkom en ingeschreven. In de loop van de tijd zijn er altijd dijkwachters die ermee stoppen en met deze aanmeldingen kan het waterschap voorlopig goed vooruit. Het totaal aantal dijkwachters is nu 800.

Jongeren en vrouwen

Ook jongeren en vrouwen konden zich als dijkwachter konden aanmelden. Hierdoor is het aantal dijkwachters jonger dan 40 jaar gestegen tot 50% en het aantal vrouwen tot 15%. De theorieles werd al gegeven tijdens de informatieavonden. Eind maart volgt de praktijktraining op de dijk. Deze training wordt regelmatig herhaald, waardoor de dijkwachters bij eventuele inzet tijdens hoogwater hun taak goed kunnen uitvoeren.

Waarom dijkwacht

Het waterschap heeft circa 500 kilometer dijken en kaden in beheer, waarvoor het tijdens hoogwater van groot belang kan zijn om dijkwacht in te stellen. De taak van de dijkwachter bestaat uit het uitvoeren van visuele inspecties op de dijk. Daarbij worden schades aan het crisiscentrum gemeld. Het waterschap kan zo adequaat optreden, waardoor de gevolgen van deze schades beperkt kunnen blijven.

Droge voeten

Voor de inwoners van verschillende regio’s is hoogwater een reĆ«le dreiging. Vrijwillige dijkwachters nemen zelf verantwoordelijkheid voor de waterveiligheid en hebben een belangrijke taak. En het is best spannend om bij hoogwater patrouille te lopen op de dijk. Zeker wanneer het stormt, regent of donker is.

 

 

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden