Anderhalf miljoen van Provincie Overijssel in Zwolle ingezet tegen wateroverlast

Het is een grote angst voor overheden dat op den duur het water door Zwolle stroomt door hoog water
Foto: Pixabay

Zwolle ontvangt ruim 1,5 miljoen van de provincie Overijssel om de stad klimaatbestendiger te maken. De gemeente vroeg voor acht projecten in de stad een bijdrage om ze klimaatproof uit te kunnen voeren. De provincie heeft nu voor deze voorstellen in het kader van het programma IJssel-Vechtdelta een bijdrage toegekend.

‘Goed nieuws voor Zwolle’, zegt wethouder Ed Anker. ‘Met deze impuls van de provincie Overijssel werken we verder aan een stad die in 2050 aangepast is aan het nieuwe klimaat. Dat kunnen we uiteraard niet alleen, dat doen we samen met Zwollenaren, het Waterschap Drents Overijsselse Delta en allerlei verschillende organisaties, waaronder het netwerk Climate Campus. Deze provinciesubsidie willen we inzetten voor diverse projecten: van de ondergrondse fietsenstalling bij het station tot de nieuwe rotonde bij de Rembrandtlaan’.

Klimaatproof

Eerder verleende de provincie al subsidie voor het klimaatproof maken van onder meer de nieuwbouwprojecten Kraanbolwerk, De Weezenlanden en Frankhuis in Stadshagen, als ook bedrijventerrein Voorst en de geluidswal in Stadshagen die daardoor ook kan dienstdoen als noodwaterkering.

Acht projecten

Met de bijdrage van de provincie kan de gemeente acht projecten klimaatproof gaan uitvoeren. De nieuwe ondergrondse fietsenstalling voor het station wordt bijvoorbeeld zo gebouwd dat deze ook gebruikt kan worden om tijdelijk water te bergen bij zware regenval. De Rembrandtlaan wordt op verzoek van bewoners ingericht als fietsstraat. Daarbij worden meteen klimaatregelen getroffen, zo wordt het middendeel van de rotonde verlaagd en aangelegd als zogeheten wadi, om het regenwater bij hoosbuien te kunnen opvangen. Ook komt er meer groen. In Stadshagen kan met de bijdrage een hoogwaterbrigade worden gevormd, om bij hoosbuien de waterkerende wal te sluiten. Het nieuw aan te leggen fietspad bij Hessenpoort wordt zo ontworpen dat het in geval van nood water kan tegenhouden.

Samenwerken

Gemeente Zwolle werkt samen met provincie Overijssel, waterschap Drents Overijsselse Delta, de Veiligheidsregio IJsselland en de gemeenten Kampen en Zwartewaterland aan een duurzaam ingerichte regio IJssel-Vechtdelta (IJVD). Dat doen ze door de water- en klimaatopgaven uit het Deltaprogramma van het rijk te koppelen aan de opgaven en ambities uit de regio wat betreft waterveiligheid, ruimtelijke ontwikkeling, economie en duurzaamheid.

'

Reacties

article
19915
Anderhalf miljoen van Provincie Overijssel in Zwolle ingezet tegen wateroverlast
Zwolle ontvangt ruim 1,5 miljoen van de provincie Overijssel om de stad klimaatbestendiger te maken.
https://zwolle.nieuws.nl/nieuws/19915/anderhalf-miljoen-van-provincie-overijssel-in-zwolle-ingezet-tegen-wateroverlast/
2019-03-02T10:26:51+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/406/2019/03/02102612/Schermafbeelding-2019-03-02-om-10.28.29.png
Ed Anker, gemeente Zwolle, Hessenpoort, Hoogwaterbrigade, IJssel-Vechtdelta, Kampen, klimaatproof, ondergrondse fietsenstalling, Provincie Overijsel, Rembrandtplein, Stationsplein, waterschap Drents Overijssels Delta, Zwolle
Gemeente, nieuws, Politiek, Regio