Herstelwerk aan oevers Zwartewater bij Zwolle biedt kansen voor wandel- en fietspaden

Hoog water zorgt voor een serieuze bedreiging voor Zwolle. Daarom moet er wat aan de dijken worden gedaan
Foto: Waterschap WDODelta

Het waterschap Drents Overijsselse Delta moet 7,5 kilometer oevers van het Zwartewater in Zwolle herstellen. De stadsdijken voldoen niet meer aan de veiligheidseisen. De dijkversterking is een goed moment om de rivier meer bij de stad te betrekken en de oevers toegankelijk te maken voor fietsers en wandelaars.

Het waterschap en Zwolle gaan de mogelijkheden verkennen voor de aanleg van fiets- en wandelpaden langs het Zwarte Water als onderdeel van de dijkversterking Stadsdijken Zwolle. De komende maanden moet duidelijk worden wat de mogelijkheden en de kosten hiervan zijn. De afspraken bestaan uit het onderzoeken van de aanleg van wandelpaden nabij de keersluis Zwolle, het verbeteren van enkele wandelpaden nabij de dijk in Holtenbroek en de aanleg van een fietspad langs het Zwolle-IJsselkanaal in de buurt van het Scania-terrein.

Droge voeten

In de voorbereidende fase van de dijkversterking werken waterschap en gemeente samen aan de waterveiligheid voor Zwolle om te zorgen dat de inwoners droge voeten houden. Daarbij komt als voordeel dat de inwoners van Zwolle ook kunnen genieten van de dijk en het omliggende gebied. Waterschap en gemeente verkenden in de afgelopen jaren diverse kansen om de dijkversterking te combineren met gebiedsontwikkeling, recreatie of natuur. Het nadere onderzoek voor de fiets- en wandelpaden vloeit hier uit voort.

Stadsdijken Zwolle

Tot 2050 worden in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta meer dan 100 kilometer dijken en tientallen sluizen en gemalen aangepakt om de waterveiligheid te verbeteren. Dit wordt gedaan onder de vlag van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), onderdeel van het Deltaprogramma. In het HWBP werken Rijk en waterschappen samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Waterschap Drents Overijsselse Delta voert een aantal HWBP-projecten uit, waaronder de dijkversterking Stadsdijken Zwolle. Er zijn namelijk verbeteringen nodig aan 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare, stadsdijken in Zwolle. Van het landelijke Westerveld tot de woonwijk Holtenbroek en het industrieterrein Voorst.

'
article
19898
Herstelwerk aan oevers Zwartewater bij Zwolle biedt kansen voor wandel- en fietspaden
Het waterschap Drents Overijsselse Delta moet 7,5 kilometer oevers van het Zwartewater in Zwolle herstellen.
https://zwolle.nieuws.nl/nieuws/19898/herstelwerk-aan-oevers-zwartewater-bij-zwolle-biedt-kansen-voor-wandel-en-fietspaden/
2019-03-02T08:00:00+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/406/2019/03/02094654/Schermafbeelding-2019-03-02-om-09.41.01.png
droge voeten, gemeente Zwolle, Holtenbroek, hoogwaterbeschermingsprogramma, HWBP, overstromingen, Stadsdijken, stadshagen, Voorst, Waterschap Drents Overijsselse Delta, WDOdelta, Westerveld, Westerveldsebos, zwartewater, Zwolle
Gemeente, nieuws