Ontwerp eerste appartementengebouw Weezenlanden-Noord enthousiast begroet

het huidige Weezenlanden-Noord
Foto: Openbaar Belang

Het eerste ontwerp van het nieuwe appartementengebouw (hoek Schuurmanstraat/Wiecherlinckstraat) is met enthousiasme begroet. Moke Architecten heeft het gebouw gepresenteerd.

Zoals het er nu uitziet, komen er ongeveer 60 appartementen. In het midden van het gebouw zijn de liften en een trappenhuis gesitueerd. De hoofdentree komt in dit plan aan de Schuurmanstraat. Het ontwerp bevat vier soorten appartementen met allemaal minimaal twee slaapkamers en een open keuken. Alle appartementen hebben een eigen buitenruimte. De verwachting is dat er per verdieping 6 tot 8 woningen komen.

Impressie

In november hebben de bewoners van de wijk al kunnen zien hoe het er in de toekomst -in grote lijnen- uit gaat zien. Nu is men bezig om de impressie in concrete plannen om te zetten.  Door de huidige Woningwet kan woonstichting Openbaar Belang dit project niet alleen ontwikkelen. Voor onder andere de duurdere huur- en koopwoningen is er een ontwikkelaar nodig. Deze ontwikkelaar wordt de partner in de verdere uitwerking en realisatie van de plannen. Het maken van de definitieve plannen gaat deze ontwikkelpartner doen en dat is de partij die uiteindelijk ook de plannen gaat uitvoeren en de woningen gaat bouwen.

Aanbesteding afgerond

Eind 2019 / begin 2020 hoopt Openbaar Belang dat de aanbesteding is afgerond. Samen met de gekozen ontwikkelpartner komt men naar de wijk om de meer definitieve nieuwbouwplannen aan te presenteren. Daarna wordt het stedenbouwkundig plan vastgesteld en de bestemmingsplanprocedure gestart. Planbesluit (sociaal plan) Openbaar Belang en de bewonerscommissie 008 hebben de gesprekken over het planbesluit opgestart. Zoals we eerder hebben aangegeven, heeft iedere flat zijn eigen peildatum. Dat is het moment waarop het Planbesluit geldt. De peildatum is minimaal 1,5 jaar voordat de flat gesloopt wordt.

Asbest

Momenteel wordt er een uitgebreid asbestonderzoek in Weezenlanden-Noord uitgevoerd. Onlangs is er asbest gevonden in het ketelhuis naast de middelste flat aan de Wiecherlinckstraat. Dit type asbest moet op korte termijn worden gesaneerd. Dit levert geen gevaar op voor de bewoners.

Tijdelijke verhuur

Sinds 1 januari 2019 worden de vrijkomende woningen tijdelijk verhuurd  met een huurcontract voor korte bepaalde tijd. Dit doet men samen met Carex, een specialist in tijdelijke huisvesting. Zij zorgen ervoor dat leegstaande woningen in Weezenlanden-Noord bewoond worden. Er is voor Carex gekozen omdat men verwacht dat zij bij de tijdelijke verhuur ervoor zorgen dat de leefbaarheid goed blijft. Zij selecteren de juiste kandidaten voor de woningen. Daardoor heeft Algemeen belang alle vertrouwen in dat de wijk prettig blijft om in te wonen. De tijdelijke bewoners vallen niet onder het toekomstige planbesluit (sociaal plan). Zij komen niet in aanmerking voor de verhuisvergoeding en hebben geen terugkeergarantie naar de nieuwbouw zoals de huidige bewoners dat wel hebben.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden