Weezenlanden-Noord wordt een groene en gevarieerde woonwijk

De gebouwen variƫren van 12 tot 15 meter met een paar hoogte-accenten op markante punten van maximaal 30 meter en een stedelijk accent van maximaal 40 meter hoog (net zo hoog als de verbouwde watertoren). Om het gebied in te richten voor de toekomst wordt gedacht aan groene gevels en daken en oplossingen voor waterberging. Bij de uitwerking van de plannen wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn om de wijk energieneutraal te maken.

Delen Wipstrik, Assendorp en Weezenlanden-Noord bijna onbereikbaar

De verkeersmaatregelen behelsen van donderdag 13 september tot en met 16 september de Wethouder Alferinkweg en daarna worden ook de Luttenbergstraat en Hanekamp afsloten voor het verkeer. Ook de bushaltes worden buiten gebruik gesteld. De afsluiting van de wegen heeft ook consequenties voor de toegangswegen in Assendorp, Weezenlanden-Noord en de Wipstrik. Het hele gebied tussen het Kerkbrugje en de Leo Majorlaan en van de Wipstrikkerallee tot en met de Assendorperstraat krijgt te maken met verkeersmaatregelen.