Nieuwe regio deal met Zwolle: investering van dertig miljoen euro door het rijk

Het rijk investeert dertig miljoen euro in de Zwolse regio
Het rijk investeert dertig miljoen euro in de Zwolse regio
Foto: Pexels

Met een investering vanuit het rijk van 30 miljoen euro en hetzelfde bedrag van de regiopartners kan Regio Zwolle versneld een toekomstperspectief worden opgepakt. “Wat een geweldig nieuws dat het Rijk opnieuw een Regio Deal wil sluiten met Regio Zwolle.”, zegt portefeuillehouder Regio Deals Paul Guldemond.

Het gaat dus minimaal om 60 miljoen euro die in de regio Zwolle wordt geïnvesteerd. Paul Guldemond zegt daarover: “Onze regio biedt veel mogelijkheden als het gaat om wonen, werken, leren en recreëren. Maar niet iedere inwoner profiteert daar in gelijke mate van. Daardoor ontstaat kansenongelijkheid. Dat moet anders. Met gerichte investeringen in onze kernen en buurten werken we aan een gezonde en vitale leefomgeving. Belangrijk: want de hele regio telt.”

Regiovoorzitter Peter Snijders, burgemeester van Zwolle, zegt: “Met de toekenning van onze aanvraag kunnen we verder aan de slag met de vraagstukken die er voor ons als regio en voor heel Nederland, toe doen. De kracht van de Regio Zwolle is de nauwe samenwerking tussen overheden, onderwijs, ondernemers, waterschappen en maatschappelijke organisaties. Dit jaar staan we stil bij 15 jaar Regio Zwolle samenwerking. Een samenwerking die zich kenmerkt door elkaar iets gunnen en over grenzen heen kijken. We hadden ons geen mooiere start van dit jubileumjaar kunnen voorstellen.”

Regio Zwolle Stapt Door

De Regio Deal aanvraag is gebaseerd op de ‘MeerjarigeAgenda Regio Zwolle Stapt Door’. De Deal richt zich op de thema’s ‘toekomstbepalende bedrijven’, ‘de vitaliteit van kernen en een gezonde woon-,werk- en leefomgeving’ en ‘een natuurinclusieve en klimaatadaptieve regio’. Investeren op deze thema’s draagt bij aan de brede welvaart van inwoners en ondernemers. Zij gaan het direct merken in hun dagelijks leven. De Regio Deal gelden worden bijvoorbeeld ingezet om de leefbaarheid in kernen te verbeteren, deze staat onder druk door vergrijzing, ontgroening en een afnemend voorzieningenniveau. Ook staat Regio Zwolle voor de groeiopgave van 50.000 woningen. En er zullen investeringen gedaan worden om de uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt aan te pakken.

Impuls voor de regio

Jelle Weever, voorzitter MKB-Nederland Regio Zwolle: “De Regio Deal biedt ook directe ondersteuning aan de vele mkb- en familiebedrijven in de regio. Onder andere door het verandervermogen van ondernemers en hun medewerkers te versterken. Met de impuls uit de Regio Deal realiseren we duurzame werklocaties en investeren we in een éénloketsysteem voor ondernemers, werknemers en werkzoekenden waar zij zich kunnen melden met allerhande vragen rondom veranderende bedrijfsprocessen, veranderend leiderschap of veranderende vaardigheden die veelal voortkomen uit transitievraagstukken. Goed voor nu, maar ook voor straks. Zo bouwen we samen aan een toekomst waarin duurzaamheid, ondernemen en werken hand in hand gaan.”

Blijven ontwikkelen

Inge Grimm, voorzitter college van bestuur van Windesheim, vult aan: Met deze Regio deal zorgen we voor een cultuur waarin leven lang ontwikkelen de gewoonste zaak van de wereld is. Inwoners moeten de mogelijkheid hebben om zich te blijven ontwikkelen. Het is daarnaast essentieel dat we jongeren binden en boeien en als onderwijs hebben we daar een grote rol in. Talent kiest blijvend voor de regio als de combinatie onderwijs, arbeidsmarkt en leefomgeving in hun ogen klopt.”

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen