Formateur Arie Slob: college op 25 mei op het bordes

Een lachende formateur Arie Slob, de coalitie is er bijna
Een lachende formateur Arie Slob, de coalitie is er bijna
Foto: Redactie

Formateur Arie Slob zegt dat het nieuwe college volgende week rond is. De coalitievorming is in de afsluitende fase.

In de afgelopen weken zijn er tussen de onderhandelende partijen intensieve gesprekken gevoerd. Dinsdag 10 mei gingen de gesprekken over het Sociaal Domein. Er is met name gesproken over jeugdzorg, zorg & welzijn en de sociale basis. Vrijdag 13 mei stond de beoogde bestuurscultuur centraal, daarnaast hebben de onderhandelende partijen over nog een groot aantal andere onderwerpen gesproken, onder meer veiligheid, sport, grondrechten en inclusie. Andere gespreksonderwerpen waren de financiering en begeleiding van statushouders.

Zaterdag 14 mei hebben de onderhandelende partijen de hele dag gesprekken gevoerd om inbrengen op te halen uit de stad. Dat was op andere manieren ook al gebeurd, maar nu heel gericht. Er is over energie en duurzaamheid gesproken met vertegenwoordigers van diverse bewonersinitiatieven en Tolhuislanden. Met Toegankelijk Zwolle, Fietsersbond, Veilig Verkeer en de bewonersvereniging Binnenstad is van gedachten gewisseld over mobiliteit.

Over het sociaal domein is gesproken met de Participatieraad, seniorenraad, Jongerenraad en WWZ038 (platform voor wonen, welzijn en zorg in Zwolle). En voor het thema groen hebben het Natuurplatform, de Milieuraad en Stadslanderijen inbreng geleverd. Over economie is gesproken met vertegenwoordigers van VNO/NCW, MKB en het lectoraat circulaire economie van Hogeschool Windesheim. Voor het onderwerp inclusiviteit is inbreng gegeven door COC en een aantal partijen die eerder hierover met de raad hebben gesproken, zoals Vizier Oost, Keti Koti en Windesheim.

Op dinsdag 17 mei stonden de financi├źn centraal en is er ook gesproken over de bestuurlijke vertegenwoordiging van Zwolle in andere bestuursverbanden, waaronder de VNG. Ondertussen is er de afgelopen week door met name de fractievoorzitters van ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA gesproken over de portefeuilleverdeling.

Afronding

Volgende week zullen de onderhandelingen afgerond worden. De planning is dat woensdagmorgen 25 mei de uitkomsten van de onderhandelingen gepresenteerd worden. Dan zullen de coalitiepartijen ook de beoogde wethouders en de afgesproken verdeling van de portefeuilles presenteren. De gemeenteraad van Zwolle is gevraagd een extra vergadering te beleggen om het coalitieakkoord te bespreken en de beoogd wethouders te benoemen. Arie Slob komt zo snel mogelijk met gedetailleerde informatie.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen