Ruim miljoen boetes minder dan vorig jaar

Minder boetes in 2019 dan vorig jaar
Foto: Google Maps

In de eerste vier maanden van 2019 zijn 2.729.233 verkeersovertredingen geconstateerd voor onder meer te hard rijden, door rood licht rijden en handheld bellen. Dat is minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Toen werden 3.084.414 verkeersboetes opgelegd.

Er is in de eerste vier maanden van 2019 vooral een daling te zien in het aantal op kenteken geconstateerde verkeersovertredingen op grond van de Wahv. Er zijn 2.554.977 verkeersovertredingen op kenteken geconstateerd in het eerste tertiaal van 2019, tegen 2.902.683 van vorig jaar. Het aantal staande houdingen is verhoudingsgewijs minder afgenomen in de eerste vier maanden van 2019 ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder; met ongeveer 7.500 naar 174.256.

Hardrijders

Het merendeel van de verkeersboetes wordt opgelegd wegens te hard rijden en voor een groot deel worden deze verkeersovertredingen geconstateerd met digitale handhavingsmiddelen. In 2019 zijn tot nu toe 1.105.590 snelheidsovertredingen geconstateerd met behulp van een flitspaal, tegen 1.241.398 in 2018. Bij mobiele radarsets was een daling te zien van 619.608 geconstateerde snelheidsovertredingen naar 560.492. Met trajectcontrolesystemen werden 528.102 snelheidsovertredingen geconstateerd, tegen 670.445 in 2018.

Daling

Er zijn meerdere mogelijke oorzaken aan te wijzen voor de daling van het aantal overtredingen. Een oorzaak kan bijvoorbeeld zijn dat de verkeersdrukte op de Nederlandse wegen is toegenomen. Als er files staan, kan er over het algemeen niet te hard worden gereden. Daarnaast weten de meeste bestuurders op een gegeven moment waar de flitspalen en trajectcontroles staan, waardoor ze op die plek minder snel de toegestane snelheid zullen overschrijden. Verder waren er werkzaamheden waardoor flitspalen en trajectcontrolesystemen tijdelijk hebben uitgestaan.

Buitenlandse verkeersovertreders

In 2019 zijn 306.519 verkeersboetes op grond van de Wahv naar een buitenlandse verkeersovertreder verstuurd. Dat is minder dan de 316.691 dan in 2018. De procentuele daling is wat minder groot dan het totaal aantal geconstateerde verkeersovertredingen in Nederland op grond van de Wahv.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden