Arie Slob leidt onderhandelingen nieuwe coalitie van ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA

Arie Slob
Arie Slob
Foto: Facebook

Arie Slob vervolgt zijn werk voor de vorming van een nieuwe coalitie in Zwolle als informateur. Hij doet dat op verzoek van de vier partijen ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA.

Zij hebben hem gevraagd hen te begeleiden in het proces om te komen tot een compact coalitieakkoord gericht op de meest urgente thema’s voor Zwolle, tegen de achtergrond van het financieel perspectief, de gemeentelijke portemonnee. De nieuwe coalitie zal in haar keuzes blijk moeten geven van de samenwerking in de regio en met het Rijk en Europa.

Gisteravond vond het eerste gesprek met de vier partijen plaats. Ze hebben besproken over welke thema’s ze in het coalitieakkoord afspraken willen vastleggen, hoe ze het proces voor zich zien en hoe ze daarbij de stad willen betrekken.

De vier partijen vinden dat in elk geval gesproken moet worden over wonen, de toekomst van de stad, duurzaamheid en energietransitie, het sociaal domein (jeugd, participatie, sociaal wijkteam), kansenongelijkheid, mobiliteit, cultuur en de economische ontwikkeling van Zwolle.

Deze onderwerpen kunnen niet los gezien worden van het financieel perspectief voor de gemeente, de positie van Zwolle in de regio, een gebiedsgerichte aanpak van opgaven en de organisatie. Deze thema’s zullen in de gesprekken dus ook aan de orde komen.

Alle partijen zien uit naar een open en een constructief proces, waarover de gemeenteraad en Zwollenaren van tijd tot tijd geïnformeerd worden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen