Arie Slob adviseert coalitie in Zwolle van ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA

Arie Slob
Arie Slob
Foto: Facebook

Verkenner Arie Slob adviseert onderhandelingen te starten voor een coalitie van ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA. Daarmee komt hij tegemoet aan de wensen van de ChristenUnie en GroenLinks, de beide grootste partijen in Zwolle.

Arie Slob sprak de afgelopen week met alle tien fracties in de Zwolse raad. Op basis van deze gesprekken adviseert hij om een college te formeren dat vanaf de eerste dag voortvarend vanuit onderling vertrouwen en met een duidelijk programma en voldoende bestuurskracht aan de slag gaat. ChristenUnie en GroenLinks hebben dit onderlinge vertrouwen in elkaar uitgesproken en vormen als grootste partijen de kern van dit nieuwe college.

Daarmee komt hij tegemoet aan de wensen van de ChristenUnie en GroenLinks. De ChristenUnie krijgt met het CDA rugdekking als het gaat om christelijke normen en waarden en GroenLinks met een progressieve koers door D66. Daarom raadt Slob deze twee partijen toe te voegen op basis van gelijkwaardigheid en met datzelfde wederzijdse vertrouwen tot een solide college kunnen komen.

Vier partijen

Op basis van de gevoerde gesprekken kunnen hiervoor zowel VVD als ook D66, PvdA en CDA in aanmerking komen, zo constateert Arie Slob. Omdat er uit deze vier partijen maar twee nodig zijn voor een meerderheid moet er gekozen worden. Het ligt voor de hand daarbij rekening te houden met de voorkeuren van ChristenUnie en GroenLinks. Beide partijen geven gezamenlijk aan formatiegesprekken met D66 en CDA te willen gaan voeren.

ChristenUnie en GroenLinks geven voor deze voorkeur de volgende motivatie: “We geloven dat we met deze vier partijen, ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA, kunnen komen tot het eensgezinde stadsbestuur dat Zwolle nu nodig heeft. Een stadsbestuur van partijen die geloofwaardig en consequent kiezen voor duurzame oplossingen samen met inwoners en ondernemers, die kiezen voor kansengelijkheid en inclusiviteit, het verbinden van stad en buitengebied en het algemeen belang voorop stellen.

De komende jaren is het nodig dat de grote opgaven worden opgepakt door een gebalanceerde coalitie met een gedeeld fundament, die vanuit de inhoud aan de slag gaat met de grote opgaven en met een goede relatie in de regio en Den Haag. Met deze combinatie doen we recht aan de verkiezingsuitslag en kunnen we aan de slag met de grote uitdagingen waar we voor staan door de groei van Zwolle.”

Arie Slob adviseert dan ook om zo snel als mogelijk de inhoudelijke onderhandelingen met ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA te beginnen en daarbij in te zetten op een compact coalitieakkoord. Bij de start van de inhoudelijke formatie kan dan een selectie plaatsvinden van de thema’s waarover in ieder geval afspraken gemaakt moeten worden.

Hij geeft het advies geen raadsakkoord te formuleren, omdat daarvoor geen consensus is in de gemeenteraad. Wel raadt hij aan snel aan de slag te gaan met het onderwerp inwonerparticipatie, in vervolg op het initiatiefvoorstel van GroenLinks en D66. Een aparte commissie uit de raad zou hiermee aan het werk kunnen gaan en ook nadenken over andere onderwerpen die raadsbreed kunnen worden opgepakt.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen