In woonwijk De Tippe worden 150 woningen extra toegevoegd aan de betaalbare categorie

De calculator is erbij gepakt om te kijken hoe er betaalbaar gebouwd kan worden in de Tippe
De calculator is erbij gepakt om te kijken hoe er betaalbaar gebouwd kan worden in de Tippe
Foto: Pixabay

Eind vorig jaar werd duidelijk dat het vanwege de hoge kostprijs van woningen niet meer lukt om deze binnen de geplande prijsklassen te gaan bouwen. Daarom gaat Zwolle op zoek naar maatregelen om te voorzien in betaalbare woningen in Stadshagen. De vraag is groot.

Er is een pakket van maatregelen opgesteld waarmee er nu in dit deel van Zwolle meer goedkope koop- en huurwoningen kunnen worden ontwikkeld en gerealiseerd dan eerder gepland. Ook door andere wijzen van gronduitgifte, zoals het meerwaardebeding, wordt het betaalbaar wonen in Stadshagen bevorderd. Als gevolg van deze maatregelen dalen de opbrengsten in de grondexploitatie.

Projectwethouder Stadshagen Monique Schuttenbeld: “Ik ben erg blij dat het is gelukt om de betaalbaarheid van woningen voor dit nieuwe deel van Stadshagen op peil te houden. Daar is door de gemeente en de partners hard aan gewerkt.”

In De Tippe worden nu 150 woningen extra toegevoegd aan de betaalbare categorie. Dit kan onder andere door meer woningen op een kavel te plaatsen (verdichting) en door kleinere en andere soorten woningen te bouwen, zoals rug-aan-rugwoningen en beneden-boven woningen. Hierdoor wordt het mogelijk om het ontstane tekort aan betaalbare woningen in Breezicht Noord te compenseren.

Omzetting naar middelhuur

In Breezicht Noord wordt een deel van de koopwoningen in de middelste prijsklasse omgezet naar middeldure huurwoningen. Hierdoor kunnen inwoners die net niet kunnen kopen of geen hoge huur kunnen betalen, maar ook niet in aanmerking komen voor sociale huur, toch in Stadshagen gaan wonen. Er blijkt ook veel vraag te zijn naar deze middeldure huurwoningen. We zetten hiermee in op doorstroming in de woningmarkt en behouden zo woningen in deze prijsklasse.

Erfpacht

Onderzocht is of invoering van erfpacht zou kunnen bijdragen aan het bereikbaar houden van koopwoningen. Wat blijkt is dat erfpacht er wel voor kan zorgen dat woningen aangeboden kunnen worden in de lagere prijscategorie, maar dat het niet voorkomt dat woningen op lange termijn te duur worden. Voor kopers zouden de woonkosten bij uitgifte in erfpacht naar verwachting zelfs stijgen.

Meerwaardebeding

Nu erfpachtuitgifte niet de meest effectieve maatregel blijkt, is gekeken naar alternatieven voor gronduitgifte. Het meerwaardebeding is zo’n alternatief. Het meerwaardebeding houdt in dat de eerste koper een ‘korting’ krijgt op de woning doordat de grond niet hoeft te worden aangekocht bij aankoop. De aankoopprijs is voor de koper dan lager, waardoor ook de maandelijkse lasten lager zijn. Dit geldt echter alleen voor de eerste koper. Wanneer de eerste eigenaar de woning verkoopt aan een volgende eigenaar, dan moet de korting die de eerste eigenaar heeft gekregen bij de aankoop van de woning worden terugbetaald aan de gemeente. Om alle partijen ervaring op te kunnen laten doen met het meerwaardebeding, wordt een pilot gestart in De Tippe.

“Wonen betaalbaar houden”

Monique Schuttenbeld: “De door het college voorgestelde maatregelen voor Stadshagen zorgen ervoor dat hier wonen, ook in de toekomst, betaalbaar blijft. We gaan door met het zoeken naar mogelijkheden en kansen in wetgeving en beleid, naar experimenten en innovaties, zodat dit straks hopelijk ook voor heel Zwolle kan gaan gelden.”

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen