CDA wil ‘Samen bouwen aan Zwolle’

Jan Nabers
Jan Nabers
Foto: CDA Zwolle

CDA Zwolle heeft het verkiezingsprogramma gepresenteerd met de welluidende titel: Samen bouwen aan Zwolle. Daarin wil men meer woningen bouwen, een inclusieve samenleving, bouwen aan vertrouwen en een groenere stad.

”We willen bouwen aan een gemeente die naast de inwoner staat en deze ook serieus neemt”, zegt Jan Nabers als lijsttrekker. Zoals bekend is het vertrouwen in de politiek tot een dieptepunt gedaald. Dus daar is nogal wat werk aan de winkel voor de Christendemocraten. Nabers erkent dat er nogal wat uitdagingen klaar liggen voor de volgende regeeerperiode. Daarom moet er worden gebouwd worden, vooral voor mensen met een kleine(re) portemonnee. Er moeten volgend jaar 1500 woningen worden gebouwd, waarvan het CDA mar liefst 900 woningen wil bouwen voor mensen met een inkomen tot 50.000 euro. Daarnaast moeten snel tijdelijke woningen worden gebouwd en ook levensloopbestendige woningen. Dit moet wel gebeuren in een groene omgeving met een goede bereikbaarheid en goed openbaar vervoer.

Stadspas

Inclusiviteit staat altijd al hoog in het vaandel van het CDA. Ook dit keer neemt de partij het op voor mensen die kwetsbaar zijn door armoede of een beperking. Nabers zeg: ”We willen dat deze mensen volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving door bijvoorbeeld meer aandacht voor armoederegelingen. Een voorbeeld is het invoeren van een Stadspas waarmee gezinnen met een  laag inkomen korting kunnen krijgen op activiteiten en artikelen.” Daarnaast wordrt ook de eenzaamheid onder ouderen aangepakt. Dat betekent het behoud van bestaande, maar ook vestiging van nieuwe wijkcentra waar buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten.

Vertrouwen

Een heikel punt is het vertrouwen in de politiek. Dat wil het CDA aan gaan pakken. Nabers: ”De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. Daarom heeft de gemeentelijke dienstverlening aandacht nodig. Er gaat veel goed maar tegelijkertijd gebeurt het nog te vaak dat inwoners geen reactie krijgen op vragen aan de gemeente en onvoldoende betrokken worden bij plannen in hun directe woon- en werkomgeving. We willen daarom dat de gemeente inwoners, ondernemers en verenigingen eerder gaat betrekken bij deze plannen.” De partij stelt daarom voor om in elke wijk een gemeentelijke wijkwinkel te realiseren, waarin de plannen voor de wijk liggen. Ook wil het CDA extra aandacht voor communicatie van de gemeente in begrijpelijke taal.”

Groener Zwolle

Ook verduurzaming ziet het CDA als een grote uitdaging. Iedereen moet toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie en warmte. Jan Nabers: “Het is enorm belangrijk dat we, als we het hebben over de energietransitie, rekening blijven houden met de financiële situatie van onze inwoners. Het CDA Zwolle wil daarom mogelijkheden uitwerken voor subsidies en leningen om inwoners te ondersteunen.” Windmolens kunnen wat het CDA betreft een onderdeel zijn van de energietransitie, maar alleen als er draagvlak bij omwonenden is voor deze plannen. Het CDA Zwolle is geen voorstander van biomassacentrales en wil het liefst dat bestaande centrales verdwijnen.

Mobiliteit

Het CDA zet in op minder auto’s in de stad, meer fietsen en steunt elk initiatief om ook in de toekomst wereldfietsstad te blijven van harte. Nabers: ”We willen dat mensen (en hun kinderen) onbezorgd op de fiets naar hun bestemming kunnen gaan. Op de grotere (ontsluitende) wegen ziet het CDA een vlotte afwikkeling van verkeer voor zich waarbij verkeersstromen elkaar zo min mogelijk hinderen. Ten behoeve van het woon-werkverkeer zetten we in op de aanleg van (regionale) snelfietspaden tussen woon- en werkplekken.”

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen