Bestemmingsplan Weezenlanden-Noord ter inzage

De nieuwe woonwijk Wezenlanden-Noord
De nieuwe woonwijk Wezenlanden-Noord
Foto: Nijhuis-Explorius

De bestemmingsplanprocedure voor de herontwikkeling van Weezenlanden-Noord gaat van start. Vanaf 23 december 2021 legt de gemeente het ontwerpbestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage.

Stedelijk wonen tegen de historische binnenstad van Zwolle, met de voeten in het groen. Dat is de kern van de nieuwbouwplannen voor de buurt Weezenlanden-Noord. In dit parkachtige gebied tussen het Provinciehuis, de Rechtbank en het Thomas a Kempis College worden de komende jaren circa 500 woningen gerealiseerd. In dit gebied staan nu nog zes flats met 180 appartementen van Woningcorporatie Openbaar Belang. Hiervoor in de plaats ontwikkelt Ontwikkelcombinatie Nijhuis Explorius zo’n 230 sociale huurwoningen, 120 vrije sector huurwoningen en 150 koopwoningen. Ook bevat het plan twee parkeergarages en is er ruimte voor maatschappelijke en commerciële voorzieningen.

Het huidige bestemmingsplan geeft alleen de mogelijkheid aan van de bestaande 180 woningen. Om de herontwikkeling van Weezenlanden-Noord mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. De plannen zijn inmiddels zo vergevorderd dat dit kan.

Op 1 december zijn de handtekeningen gezet onder de koop- en ontwikkelovereenkomst. De vervolgstap is nu het wijzigen van het bestemmingsplan. Pas nadat het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld en de omgevingsvergunning voor de realisatie is verleend, kan begonnen worden met de bouw.

De eerst volgende stap is de sloop van de huidige bebouwing en vervolgens het bouwrijp maken van het terrein. In het voorjaar van 2022 willen wij starten op de hoek van de Schuurmanstraat en Wiecherlinckstraat. Vervolgens start de bouw van het eerste gebouw in het najaar van 2022. De sloop en de bouw van het totale plan vindt gefaseerd plaats en duurt tot ongeveer 2029.

Inspraak

Iedereen kan zijn mening geven over het ontwerpbestemmingsplan voor Weezenlanden-Noord. Daarvoor moet een zienswijze ingediend worden bij de gemeenteraad. Het indienen van een zienswijze kan schriftelijk of mondeling. Gedurende zes weken, tot en met 2 februari 2022, kan een ieder een zienswijze kenbaar maken. Na deze periode worden de ingediende zienswijzen verwerkt en meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming. Het plan is vanaf 23 december te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen