Werkzaamheden Wipstrikkerallee-Brederostraat: ontwerp en vragenuurtje 24 november

Kruising Wipstrikkerallee met de Brederostraat
Kruising Wipstrikkerallee met de Brederostraat
Foto: Google Maps

In het voorjaar starten de werkzaamheden aan het kruispunt Wipstrikkerallee-Brederostraat. Er is een financiële meevaller waardoor een deel van de Brederostraat meegenomen kan worden.

In het project Wipstrikkerallee-Brederostraat is eveneens het kruispunt Brederostraat-Herfterweg opgenomen. Het deel Brederostraat tussen de Herfterweg en de Jacob Catsstraat is in de reconstructie van 2013 aangepast. Met het beschikbare budget wordt nu het tussenliggende deel meegenomen.

Tijdens de inloopbijeenkomst van de Wipstrikkerallee in de Bestevaer is bezoekers gevraagd wat zij graag anders zien in het eerste deel van de Brederostraat. Deze opmerkingen zijn meegenomen in het ontwerp.

De gemeente wil gebruik maken van meningen over het overige deel van de Brederostraat te horen. Het deel tussen de Jacob Catsstraat en de Da Costastraat is reeds aangepakt in de afgelopen jaren. Grote aanpassingen zijn daar niet mogelijk.

Op woensdag 24 november tussen 17.00 en 18.00 uur staan Ilse Bloemhof en verkeerskundige Kristian Dekker van de gemeente Zwolle ter hoogte van de Emmaschool om vragen van inwoners te beantwoorden.

LET OP: is het te druk bij een statafel wacht dan op afstand.

Wie niet kan krijgt de mogelijkheid een telefonische afspraak te maken. Dat kan via [email protected]

Wipstrikkerallee

Om de verkeersveiligheid in de Wipstrikkerallee te verbeteren wordt deze straat in 2022 op een paar plekken aangepast. Bewoners die een melding hebben gedaan van verkeersonveilige situaties hebben met de gemeente hierover mee gedacht.

Voor de aanpassingen is rekening gehouden met beschikbare budget. Dit betekent dat niet de gehele weg op de schop gaat. De plekken waar de verkeersonveiligheid het grootst is worden aangepast.

De afslag van de Wipstrikkerallee naar de Brederostraat, het kruispunt Brederostraat/Herenweg en de oversteek bij het Top Naeffpad worden aangepast. Met deze aanpassingen wordt het oversteken van langzaam verkeer veiliger en voor doorgaand verkeer onaantrekkelijker om de Brederostraat in te rijden.

  • De linksaf-strook vanaf de rotonde Hanekamp naar de Brederostraat wordt verwijderd. Daardoor ontstaat er een brede en groene middenberm.
  • De ingang van de Brederostraat wordt compacter en overzichtelijker. De rijbaan wordt smaller, en de parkeervakken breder. Zo komt er ruimte vrij voor groen. Daardoor ziet de Brederodestraat er uit als een 30 km/uur-weg.
  • Er wordt een zebrapad aangelegd.
  • Er komt een voetgangersoversteek naast de noordelijke fietsoversteek over de Wipstrikkerallee.

Top Naeffstraat – Cornelis Houtmanstraat

  • De midden-geleider wordt breder, zodat fietsers en voetgangers meer ruimte hebben om voor het oversteken te wachten.
  • De rijbaan bij van de oversteek wordt iets hoger. Dat verhoogde plateau krijgt een markering. Daardoor worden verkeersdeelnemers er extra op geattendeerd en zijn ze genoodzaakt de snelheid aan te passen.

In de eerste helft van 2022 gaan de werkzaamheden beginnen. Voor de zomer is het werk klaar.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen