Hybride werken wordt het werken van de toekomst

Foto: Pixabay

De ring Zwolle slibt inmiddels weer dagelijks dicht. Lange rijen ronkende auto’s die op weg zijn naar en van kantoor. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op hybride weken. Voor een deel thuis en een deel op kantoor. Het credo geldt nu nog om thuis te werken als het kan en op kantoor als het nodig is. Het is nu het moment om na te denken over de voordelen van het ‘nieuwe werken’ in de toekomst.  Er is niemand die voor zijn lol in de file staat.

Thuiswerken heeft grote voordelen, dat is gebleken tijdens de coronacrisis. Minder files en vooral minder reistijd. Nederlandse bedrijven zien inmiddels de voordelen van het thuiswerken, blijkt uit onderzoek. Daarbij zorgt het voor een betere spreiding van het verkeer en in het openbaar vervoer.

Uit de cijfers van Rijkswaterstaat blijkt dat het alweer drukker wordt op de weg en de files toenemen. En dáár kijkt niemand naar uit. De ochtendfile naar het werk, de file in de avond naar huis. lange rijen ronkende auto’s die stil staan. Berekend is dat als er acht procent minder auto’s tijdens de spits op de weg is dat het de helft aan files scheelt.

Tijdens de coronacrisis hebben veel mensen ontdekt dat thuiswerken goed kan. Meer vrijheid, geen reistijd en vaak betere koffie. Veel werkgevers én werknemers willen dat nu vasthouden. Met ‘deels thuis, deels op kantoor te werken’ kun je er straks bijvoorbeeld voor kiezen om alleen op dagen met minder spitsdrukte naar kantoor te komen. Of je dag van huis uit te beginnen en vervolgens buiten de spits in een rustige trein of bus naar je werkplek te reizen en ondertussen al wat te werken.”

Bij de Rijksoverheid is hybride werken het uitgangspunt en geeft het goede voorbeeld. Bij het ministerie van IenW is afgesproken dat nu er weer meer medewerkers naar kantoor kunnen, er voor tien uur en drie uur geen overleggen zijn waarvoor aanwezigheid op kantoor noodzakelijk is. Dat scheelt reizen in de spits. Ook de andere ministeries bekijken hoe hybride werken kan worden ingericht. Dit is natuurlijk maatwerk en past niet bij elke beroepsgroep. Het uitgangspunt is om alleen naar kantoor te komen als dit een duidelijke meerwaarde heeft ten opzichte van thuiswerken en daar waar mogelijk de spits te mijden.

Met het hybride werken komt er een einde aan het 9 to 5-mentaliteit. Dat was iets van voor de coronacrisis: dat iedereen op hetzelfde moment gebruikt maakt van de weg, het spoor met drukte in het openbaar vervoer en lange files. De persoonlijke voordelen van hybride werken zijn voor iedereen anders. Eén ding is voor iedereen hetzelfde: er wordt veel tijd bespaard door thuis te werken. En daarmee blijft er tijd over voor dingen die ook belangrijk zijn. Daarnaast kan de infrastructuur beter en efficiënter worden gebruikt.  Er is een betere doorstroming op de weg en dat is goed voor het verminderen van de uitstoot van CO2.

Het kabinet is in gesprek met werkgevers en onderwijsinstellingen over hybride werken en gespreid reizen met flexibele start- en eindtijden. Aanvullende maatregelen, zoals financiële prikkels, worden op dit moment verkend. Zo wordt het per 2022 bijvoorbeeld mogelijk om werknemers belastingvrij een thuiswerkvergoeding te geven. Het is aan werkgevers en werknemers om afspraken te maken over een passende verdeling tussen werk op locatie en het werken vanuit huis.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen