Burgemeester Peter Snijders: goede afspraken re-integratieplan om gedetineerden succesvol terug te laten keren

PI Zwolle
PI Zwolle
Foto: PI Zwolle

Burgemeester Peter Snijders van Zwolle: “De samenwerking met de PI Zwolle en de reclassering werpt vruchten af. We hebben de afgelopen jaren goede afspraken gemaakt over het aanbieden van een passend re-integratieplan aan Zwolse gedetineerden die uitstromen. We zien dat dit werkt en zetten als gemeente graag de succesvolle samenwerking voort.”

”Daarom heb ik – net als de reclasseringsorganisaties en de PI in Zwolle – de overeenkomst Samen Doorstarten getekend, waarin we onze werkwijze en de opgedane ervaringen borgen. Daarmee kunnen we voorkomen dat ex-gedetineerden opnieuw de fout in gaan. Ik roep andere gemeenten in IJsselland op om ons voorbeeld te volgen, zodat we in onze regio de recidive kunnen beperken.”

Dit deed Snijders samen met burgemeesters en wethouders uit IJsselland met bestuurders van reclasseringsorganisaties, het Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland en andere instanties. Samen met de directie van PI Zwolle werd besproken hoe beter kan worden samengewerkt om een gedetineerde succesvol te laten terugkeren in de gemeente van herkomst.

In 2020 keerden 296 mannen en 244 vrouwen na detentie vanuit PI Zwolle terug naar hun woonplaats, voor een deel zijn dit gemeenten in de regio IJsselland. In 2019 zetten minister Sander Dekker van Rechtsbescherming, de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de drie reclasseringsorganisaties (3RO) hun handtekening onder het bestuurlijk akkoord ‘Kansen bieden voor re-integratie’. 

Sindsdien wordt er door PI Zwolle nauwer samengewerkt met verschillende gemeenten en organisaties. Om de samenwerking nog verder te verbeteren en intensiveren werd donderdagavond door de verschillende betrokken partijen uitgebreid gesproken binnen de gevangenismuren. Wat is er al gedaan? Wie doet wat? Wat zijn de ambities en welke vervolgstappen kunnen gezet worden?

Vestigingsdirecteur Hans Plattel van PI Zwolle: “Een succesvolle terugkeer van een ex-gedetineerde in de samenleving is een gezamenlijk belang. Iemand zit een straf uit omdat hij of zij een misdrijf heeft gepleegd of hiervan wordt verdacht, maar vrijwel elke gedetineerde is eveneens een burger die weer terugkeert in de eigen gemeente. Dan is het in het belang van zowel de ex-gedetineerde, de buurt als de gemeente dat iemand geen overlast veroorzaakt of opnieuw de fout ingaat. Hoe meer passende zorg, aandacht en begeleiding er is voor deze personen, hoe groter de kans dat iemand niet recidiveert.”

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen