Zwolle onderzoekt Wonen en zorg in de wijk: mensen laten wonen op een plek die bij hen past

Hoe kunnen ouderen langer zelfstandig blijven, dat kan met zorg in de wijk
Foto: Pixabay / Sabine van Erp

Wonen en zorg in de wijk: inwoners laten wonen op een plek die bij hen past. Hoe kan er worden gezorgd dat  inwoners die hulp of begeleiding nodig hebben zo zelfstandig mogelijk kunnen (blijven) wonen op een plek die bij hen past? Op deze vraag wil het college van burgemeester en wethouders in de komende jaren een antwoord krijgen. Hiervoor is het  Programma Wonen en Zorg opgezet. Betaalbare huisvesting voor inwoners die zorg nodig hebben,  passende woon-zorgarrangementen én meer samenhang tussen wonen, welzijn en zorg in de wijken, dat is waar de gemeente de komende jaren op wil inzetten.

De Zwolse samenleving verandert. Oudere mensen wonen langer zelfstandig thuis en meer mensen die zorg of (een vorm van) begeleiding nodig hebben gaan zelfstandig wonen. Omdat ook voor de toekomst moet iedereen mee blijven doen en daarvoor is het nodig dat passende, toekomstbestendige woningen en woonvormen met bijbehorende voorzieningen worden geboden. Een voorbeeld hiervan is het begeleid wonen in het nieuwe appartementencomplex aan de Geert Grootestraat.Wethouder Wonen Ed Anker: ”We willen ervoor zorgen dat onze inwoners zoveel mogelijk thuis, in hun eigen omgeving, de hulp krijgen die ze nodig hebben. Dat betekent dat we goed moeten kijken naar het woningaanbod en of we voor iedereen een geschikte woning hebben. Samen met inwoners en woningbouwcorporaties gaan we op zoek naar oplossingen.”

Sportclub wordt sportbuurthuis

Het programma Wonen en Zorg richt zich op de samenwerking van woningcorporaties en zorg- en maatschappelijke organisaties. Het doel is om er samen voor te zorgen dat wonen- en zorgbehoeften van Zwollenaren goed op elkaar aansluiten en dat er een goede verbinding komt in de wijken. Alleen zorgen voor voldoende geschikte woningen voor inwoners die zorg of begeleiding nodig hebben  is niet genoeg. Ook maatschappelijke voorzieningen in een buurt of wijk moeten op orde zijn. Denk bijvoorbeeld aan ontmoetingsplekken, dagbesteding en het zorgen voor voldoende beweging.

Wethouder Zorg Dorrit de Jong: ‘’Meer dan dagbesteding moet de sociale basis (ontmoetingsplekken, buurthuizen, vrijwilligerswerk etc) zorgen dat mensen die zorg en begeleiding nodig hebben, zelfstandig kunnen wonen in de buurt. Er wordt steeds meer samengewerkt in de wijken. Een goed voorbeeld is voetbalvereniging CSV’28. Zij hebben onlangs een contract getekend met Philadelphia, die onder meer dagbesteding verzorgt voor mensen die begeleiding nodig hebben. De cliënten van deze organisatie voeren met veel enthousiasme allerlei werkzaamheden uit voor de sportclub. Van het verzorgen van koffie en thee, tot het schoonmaken van het gebouw. Ook met andere organisaties in de wijk wordt verbinding gelegd. Zo wordt een sportclub een sportbuurthuis.’’

 

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden