In het kader van Natura2000: buitenlanden Langenholte wordt natter, ruiger en natuurlijker

De roerdomp
Foto: Mark Zekhuis

In Buitenlanden Langenholte, het uiterwaardengebied ten noorden van Zwolle, start Landschap Overijssel deze zomer met maatregelen om dit gebied weer natter, ruiger en natuurlijker te maken. Goed nieuws voor de kwetsbare wilde kievitsbloem, ook wel bekend als de Zwolse Tulp, die vrijwel alleen nog maar groeit in dit besloten stukje uiterwaarden. Maar ook voor de roerdomp, de kwabaal en de otter zijn hier te vinden.

De roerdomp die nogal op z’n rust gesteld is, heeft in dit gebied sinds een aantal jaar opnieuw voet aan de grond gekregen. Als je goed luistert hoor je in het voorjaar het ‘hoempende’ geluid vanuit rietkragen aan de rand van het gebied. Ook andere dieren als reeën, bevers, otters en de kwartelkoning voelen zich helemaal thuis in deze rustige uiterwaarden.

Overijssel telt 24 natuurgebieden die zo bijzonder zijn, dat ze zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. Buitenlanden Langenholte is een van die gebieden. Het is een van de grootste kievitsbloemgroeiplaatsen in Europa. Er leven veel kwetsbare planten en dieren die bedreigd worden.

Met het Natura 2000-programma werkt Landschap Overijssel aan herstel en versterking van de kwetsbare natuur. Dat doet zij samen met (lokale) partners. Bij Buitenlanden Langenholte zijn dit: Provincie Overijssel, gemeente Zwartewaterland, gemeente Zwolle, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, LTO Noord en Waterschap Drents Overijsselse Delta.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden