Uit onderzoek blijkt: criminaliteit jongeren in Zwolle neemt af, maar verhardt wel

De criminaliteit in Zwolle verhardt
Foto: Pixabay

In opdracht van Zwolle heeft Bureau Beke onderzoek gedaan naar de jeugdproblematiek in de stad. Er blijkt een afname te zijn van de overlast en criminaliteit onder jongeren. Met de resultaten en aanbevelingen kan door Sociaal Wijkteam, jeugdhulp, Travers Welzijn en de politie gerichte actie worden ondernomen.

Uit het rapport blijkt dat de minder zichtbare problemen (psychische en sociale problematiek) onder sommige jongeren zijn toegenomen. De meer zichtbare problematiek (overlast, criminaliteit) is flink afgenomen. In de jaren 2010-2019 nam het aantal jonge verdachten (tot 25 jaar) voor strafbare feiten af met ruim 30 procent. De onderzoekers constateren wel dat de jeugdcriminaliteit verhardt: jongeren zijn vaker betrokken bij geweld, drugscriminaliteit of illegaal wapenbezit. Als belangrijke risicofactoren worden onder meer complexe scheidingen, vroegtijdig schoolverlaten en trauma’s in gezinnen met een vluchtelingenachtergrond genoemd.

De aanleiding voor het onderzoek is een aantal druggerelateerde geweldsincidenten waarbij jongeren betrokken waren. Er is door de onderzoekers gekeken naar de aard en omvang van de jeugdproblematiek en of de huidige maatregelen ter preventie en bestrijding voldoende zijn.

“Met de meeste jongeren in Zwolle gaat het goed, zeker nu de coronamaatregelen zijn afgeschaald en het sociale leven weer geleefd kan worden. Het is goed om te zien dat de cijfers dalen, wel zorgelijk dat de criminaliteit verhardt”, zegt burgemeester Peter Snijders. “We herkennen de geschetste factoren en werken met onze partners aan een aanpak waar preventie en repressie hand in hand gaan. Waar de bevoegdheden van de gemeente dat toelaten, zullen we deze aanpak verstevigen, mede op basis van de aanbevelingen.”

De onderzoekers doen aanbevelingen die betrekking hebben op samenwerken, delen van kennis en op het gemeentelijke beleid. Dit gaat de gemeente vertalen in een plan van aanpak, in samenwerking met het jeugd- en jongerenwerk en de politie.

Een aantal aanbevelingen wordt nu al uitgevoerd. Zo wordt in de huidige aanpak bekeken hoe voorkomen kan worden dat criminele jongeren als rolmodel en voorbeeld worden gezien door andere jongeren. Bij de aanpak van jeugdproblematiek wordt ook gekeken naar mogelijke problemen in het gezin, juist omdat dit als een van de oorzaken van jeugdproblematiek wordt gezien.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden