Invoeren betalen voor restafval wordt een jaar uitgesteld

De hoeveelheid restafval wat per keer kan worden gestort is verkleind
Foto: Redactie

Het bonus-malussysteem voor het storten van afval is een jaar uitgesteld. Alle Zwollenaren moeten de mogelijkheid hebben om afval te kunnen scheiden. Met het betalen voor afval wil de gemeente mensen aanmoedigen om afval beter te scheiden.

De gemeente heeft de ambitie om maximaal honderd kilo aan restafval per inwoner te laten storten. Daarom moet een betaalsysteem worden ingevoerd omdat het credo geldt dat mensen die meer restafval weggooien moeten gaan betalen.

Zwols belonen

Wie meer afval weggooit moet betalen en wie minder afval heeft krijgt geld terug. Dit kan volgens de gemeente door goed afval te scheiden en met aanvullend beleid zoals luierinzameling en zwerfafval. Dit heet dus Zwols belonen. De invoering is inmiddels van start gegaan en samen met de ROVA en GBLT wordt het voorbereid en dus in 2023 ingevoerd.  Begin dit jaar zijn aanpassingen gedaan in de hoeveelheid grof huisvuil en grof tuinafval die inwoners gratis mogen wegbrengen of laten ophalen door ROVA. Daardoor is nu al een afname te zien in grof huisvuil. Met verenigingen die eerder oud papier en karton inzamelden zijn afspraken gemaakt over een nieuwe subsidieregeling, die naar verwachting per januari 2022 ingaat.

Prijsprikkel

Voor het invoeren van de prijsprikkel van Zwols belonen moeten alle inwoners in staat zijn gesteld om hun afval te kunnen scheiden. Voor het overgrote deel van de stad is dit het geval. Een aantal compacte wijken, zoals de binnenstad en een aantal appartementencomplexen hebben nog niet alle faciliteiten voor het scheiden van PMD (plastic en metalen verpakkingen en drankkartons) en/of GFE (groente-, fruit- en etensresten). Dit vraagt om maatwerk per locatie omdat er vaak weinig ruimte is om afvalvoorzieningen te plaatsen. Voor specifieke doelgroepen wordt bijbehorend beleid uitgevoerd: denk aan bijvoorbeeld luierinzameling of incontinentiemateriaal, voorziening voor mensen die zwerfafval rapen en een kwijtscheldingsregeling voor minima.

Zorgvuldigheid boven snelheid

Het college kiest ervoor om eerst alle huishoudens mogelijkheid te bieden om hun afval te kunnen scheiden en tijd te geven om aan de nieuwe situatie te wennen. Als het huishoudelijk afval goed gescheiden wordt, blijft er nog maar een klein beetje restafval over. In 2022 verwacht het college al een toename in de hoeveelheid gescheiden grondstoffen en een afname van het restafval te zien. Het invoeren van het tarief op restafval per 1 januari 2023 is het sluitstuk van het grondstoffenplan Zwols belonen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen