Praat mee: testbewijs geeft meer mogelijkheden en vrijheden in een opener samenleving

Kan en mag een testbewijs leiden tot meer vrijheden?
Foto: Pixabay

Het kabinet is een consultatieronde gestart om op grote schaal testbewijzen te kunnen gaan inzetten bij het heropenen van de samenleving. Op deze manier kunnen verschillende evenementen en activiteiten eerder veilig georganiseerd worden, is de achterliggende gedachte.

Het voorstel om de Wet publieke gezondheid (Wpg) in deze zin aan te passen ‘is erop gericht testbewijzen in te zetten voor toegang tot sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen, evenementen, restaurants en overige horeca,’ aldus een overheidsbericht. Daarnaast kan het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs via een algemene maatregel van bestuur worden aangewezen om via testbewijzen meer fysiek onderwijs te kunnen geven.

De uiteindelijke inzet van testbewijzen zal afhangen van ‘de actuele omstandigheden zoals de epidemiologische situatie, geldende maatregelen ter bestrijding van de epidemie, praktische uitvoerbaarheid en de beschikbaarheid van testen en testlocaties’. Tot en met maandag 15 maart kan iedereen die dat wil de conceptwet hier lezen en becommentariëren. Ook vraagt het kabinet diverse instanties zoals de Autoriteit Persoonsgegevens en het College voor de Rechten van de Mens om advies. Daarna gaat het voorstel naar de Tweede en Eerste Kamer voordat de wet in werking kan treden.

Delen van de samenleving zouden mogelijk sneller weer open kunnen als bewijzen van negatieve testen als toegangsbewijs voor bijvoorbeeld bioscopen en festivals zouden kunnen dienen. Dat stelt de Denktank Coronacrisis, met daarin onder meer de Sociaal-Economische Raad in een nieuw advies.

Het moet wel om een tijdelijke maatregel moet gaan. ‘Van deze inzet moet weer worden afgestapt zodra dit veilig en verantwoord kan. De inzet van testbewijzen is onderdeel van een set aan veiligheids- en gedragsmaatregelen die het doel hebben delen van de samenleving op een verantwoorde wijze sneller open te stellen en de verspreiding van het virus te beheersen,’ aldus de SER. Volgens de denktank zijn er wel een aantal randvoorwaarden bij het inzetten van testbewijzen. Zo moet onder meer de privacy van bezoekers worden gewaarborgd en moet het om een eenvoudig uit te voeren systeem gaan. Daarbij zouden de testbewijzen gratis moeten zijn.

De organisatoren Mojo en ID&T van het eerste Back To Live-evenement in de Ziggo Dome zijn hoopvol gestemd na het dancefeest met 1300 bezoekers van afgelopen zaterdag en het concert van André Hazes. Dit weekende zijn er nog twee proeffestivals op het Lowlands-terrein in Biddinghuizen. Eerder werd al getest bij een theatervoorstelling van Guido Weijers, een congres en voetbalwedstrijden. Opvallend bij zowel de theatervoorstelling als de sportwerdstrijd was dat rond 20 procent van de bezoekers zich niet zoals vooraf was afgesproken ook na afloop van de samenkomst liet testen op het coronavirus.

De 25 burgemeesters die tevens voorzitter zijn van een veiligheidsregio bespraken in het Veiligheidsberaad de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis. Directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau gaf tijdens de vergadering in Utrecht een presentatie. Het SCP kwam deze maand met een rapport over hoe Nederland ervoor staat na een jaar corona. De meeste Nederlanders hebben nog steeds een hoge kwaliteit van leven, maar er zijn kwetsbare groepen voor wie dat niet geldt. Het SCP waarschuwt dat de aanhoudende crisis voor wrijving in de samenleving zorgt, omdat groepen elkaar verwijten maken.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden