Kabinet Rutte treedt af na toeslagenrapport, minister Eric Wiebes vertrokken

Mark Rutte
Foto:

Het kabinet Rutte is afgetreden en minister Eric Wiebes is vertrokken. Dat is de conclusie van de ministerraad van vandaag. Mark Rutte heeft inmiddels het ontslag van zijn kabinet aan de Koning aangeboden voor alle ministers en staatssecretarissen. De Koning heeft de ontslagaanvraag in overweging genomen en de minister-president, ministers en staatssecretarissen verzocht al datgene te blijven verrichten, wat zij in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk achten.

Daar waar de meeste ministers en staatssecretarissen op hun plek blijven heeft minister van Economische Zaken Eric Wiebes besloten te vertrekken. Zijn taak wordt overgenomen door minister Cora van Nieuwenhuizen.

Het was de zware taak van Mark Rutte om naar de Koning te stappen om het ontslag aan te bieden. Dit is het resultaat van het toeslagenrapport dat ongekend hard was voor de huidige ploeg. Eric Wiebes verwoordde het op zijn manier: ”Wat er in de afgelopen periode van vijftien jaar is gebeurd met veel ouders die recht hadden op kinderopvangtoeslag is heel ernstig. De rechtsstaat heeft gefaald. Inderdaad ongekend. Ik ben blij dat er nu stevige maatregelen door het kabinet worden genomen. Om de ouders te helpen. En om te zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. Een geregeld en direct contact met ouders vind ik daarin het belangrijkste. Je doorvoelt het pas als je de mensen zelf spreekt.”

Gemis van gevoel

Het grote verwijt aan het kabinet is dat het mensen heeft ‘omgezet’ naar nummers en daarbij te weinig gevoel gehad bij het grote leed wat mensen is aangedaan. Mensen zijn bijna gecriminaliseerd, waarbij ieder foutje kon rekenen op het terugbetalen van de hele toeslag. Daarbij zijn duizenden mensen in diepe ellende gestort. Deze mensen wachten nu nog steeds op de beloofde compensatie van 30.000 euro. Maar is het aftreden van dit kabinet genoeg om de weg vrij te maken voor uitvoering van de maatregelen?

Ongekend onrecht

Het rapport Ongekend onrecht is tot nu toe de zwartste bladzijde in de geschiedenis van de Nederlandse overheid. Door een samenspel van keiharde regelgeving, vooringenomen handelen en vooral door geen gehoor te geven aan noodsignalen hebben tienduizenden ouders en kinderen hun leven zien veranderen in een moeras van ellende. Daarvoor komt nu excuus van het kabinet. en zegt dat het nooit had mogen gebeuren. Daarom komt er een fors pakket maatregelen om de ouders van de misstanden van de kinderopvangtoeslag en hun kinderen sneller te helpen.

‘Alles of niets’-uitleg

Het kabinet wil de gedupeerde ouders en hun kinderen sneller helpen. Alle ouders die gedupeerd zijn door de harde ‘alles of niets’-uitleg van de wet of door de buitensporige fraudejacht krijgen 30.000 euro uitbetaald. Ook gaat het kabinet in overleg met schuldeisers om afspraken te maken dat het bedrag niet direct volledig verdwijnt in de aflossing van de schulden Daarnaast wordt de compensatieregelgeving verruimd en wordt in samenwerking met gemeenten gekeken hoe gedupeerde ouders geholpen kunnen worden. Alles is erop gericht om de ouders en hun kinderen een nieuwe start in hun leven te bieden.

Toeslagenstelsel onhoudbaar

Het kabinet komt er ook achter dat het bestaande stelsel van toeslagen onhoudbaar is. Het vraagt heel veel van mensen die een toeslag nodig hebben en leidt tot onzekerheid over terugvorderingen en nabetalingen. Het brengt mensen in problemen. Daarom wordt er direct begonnen met een nieuwe regeling voor kinderopvang, waarbij de verantwoordelijkheid voor de financiering niet langer bij de ouders ligt en de complexiteit wordt verminderd. Later gaan ook andere toeslagen volgen, zoals de zorgtoeslag.

Het rapport van ‘Ongekend onrecht’ maakt duidelijk dat de overheid beter moet luisteren naar kritische geluiden van bijvoorbeeld ouders, advocaten, media en toezichthouders. Noodkreten van gedupeerde ouders werden bij de kinderopvangtoeslag te lange tijd niet opgepakt.

De overheid gaat daarnaast op zoek naar regels die in de praktijk hard uitpakken en mensen in de knel kunnen brengen. Regels zijn vaak te moeilijk, waardoor mensen onbedoeld de fout in gaan. Een foutje maakt iemand nog geen fraudeur.

Eerste stap

Als eerste stap publiceert het kabinet vandaag alle stukken die aan de ondervragingscommissie zijn geleverd vandaag op de website http://informatiepuntkinderopvangtoeslag.rijksoverheid.nl. De informatie die gaat over de problemen met de kinderopvangtoeslag is niet gelakt, op enkele vertrouwelijke stukken na.

 

 

 

 

 

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden