De kwabaal, bijzondere vangst in de Vecht

In de Vecht is een zeldzame kwabaal gevangen
Foto: Waterschap Vechtstromen

Nadat waterschap Vechtstromen onlangs een zeeforel ving voor het project Swimway Vecht, heeft men opnieuw een bijzonder vangst gedaan: een kabaal kwabaal van maar liefst 55 centimeter en 1230 gram zwaar. Het is de grootste kwabaal die tot nu toe in het project gevangen is.

Het vangen van een kwabaal is een bijzondere vangst, want de kwabaal is een zeldzame vissoort in Nederland. De kwabaal heeft een zendertje gekregen, waarmee  zijn migratiegedrag is te  onderzoeken om daarmee de bereikbaarheid tussen de verschillende leefgebieden van deze vissoort kunnen optimaliseren.

Zeldzame vissoort

De kwabaal – ook wel zoetwaterkabeljauw genoemd – is een zeldzame vissoort. Hij is kritisch in de keuze van het gebied waar hij leeft en door ingrijpende veranderingen in beken en rivieren in de afgelopen decennia komt de vissoort nog op weinig plekken in Nederland voor. Daarnaast leidt de kwabaal een wat verborgen bestaan. De vis is vooral ’s avonds en ’s nachts actief in de koude maanden van het jaar en paait als de watertemperatuur onder de 4 graden komt. Hij bevindt zich graag in zuurstofrijk stromend water en paait op ondiepe plekken, zoals ondergelopen gebieden. Dat de kwabaal in de Vecht voortkomt was al bekend. Vorig jaar zijn er 14 kwabalen gevangen en gezenderd in het project Swimway Vecht. Maar dat we nu zo’n groot exemplaar hebben gevangen is extra bijzonder. Bovenal is het een goed teken dat de kritische kwabaal de Vecht als leefgebied uitkiest.

In het project Swimway Vecht werkt waterschap Vechtstromen nauw samen met verschillende partners, zoals Sportvisserij Nederland en waterschap Drents Overijsselse Delta. Ook wordt samengewerkt met Duitse partners.

Waterschap Vechtstromen wil nog beter onderzoeken hoe het migratiegedrag van de kwabaal er precies uit ziet en waar hij graag leeft, zodat men waar mogelijk het leefgebied van deze vissoort kan verbeteren. Daarom heeft het waterschap op verschillende plekken fuiken staan, waarmee wordt geprobeerd de kwabaal te vangen en te zenderen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de collega’s van Sportvisserij (Oost) Nederland die dit deel van het onderzoek uitvoeren. Is de vis groot genoeg en in goede conditie? Dan krijgt hij onder verdoving een zendertje ingebracht en wordt hij weer vrijgelaten. Hiermee is de vis 3 jaar volgen met 40 ontvangers die vanaf het Ketelmeer tot aan Nordhorn in Duitsland staan. Overigens is de kwabaal niet de enige soort die  wordt vangen en onderzocht. Ook de zeeforel, winde, houting, rivierprik en paling worden gevangen en gezenderd. Met alle data die dit oplevert kan worden onderzocht hoe het trekgedrag van deze vissoorten eruit ziet en waar ze op hun migratieroute barrières tegenkomen. Zo kunnen maatregelen worden genomenom de leefgebieden van vissen en andere dier- en plantensoorten te verbeteren. In de komende jaren worden alle onderzoeksgegevens geanalyseerd. Dat is een grote klus, want er zijn tot nu toe al meer dan twee miljoen detecties geweest.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden