Datascouting: nieuwe databronnen zijn voor CBS door coronapandemie urgenter geworden

CBS heeft veel data nodig op allerlei terreinen
Foto: Pexels / Jonathan Petersson

De behoefte vanuit de maatschappij om complexe fenomenen – zoals de gevolgen van een economische crisis – te beschrijven groeit fors. Het CBS heeft de wettelijke taak hier statistieken over te maken. Daarvoor heeft het statistiekbureau data nodig, zowel uit publieke als private bronnen. Het werkt daarom continu aan de ontsluiting van aanvullende en nieuwe databronnen. De coronapandemie heeft dit proces versneld, bijvoorbeeld op het gebied van financiële transactiegegevens. Strikte hantering van de privacyregels staat daarbij voorop.

‘‘De ontwikkelingen op datagebied gaan inderdaad in een razend tempo’’, zegt Irene Salemink, directeur Innovatie, Ontwikkeling en Beheer bij het CBS. ‘’Denk aan nieuwe technologieën zoals sensoren en artificiële intelligentie. We zijn een data gedreven maatschappij geworden; data zijn tegenwoordig overal. Dat heeft effect op de rol van nationale statistiekbureaus: de manier waarop zij data verzamelen verandert. Dat komt door nieuwe technologieën én omdat ze met de huidige manier van data verzamelen niet altijd meer kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar actuele statistieken.’’

Coronapandemie

De coronapandemie heeft laten zien dat er grote behoefte is aan actuele informatie over maatschappelijke fenomenen. ‘’Corona heeft op een aantal punten als katalysator gewerkt voor de ontsluiting van bijvoorbeeld private databronnen’’, stelt Salemink. ‘’Om de economische impact van de coronapandemie te kunnen meten, ontvangt het CBS nu van diverse organisaties gegevens over betalingen en financiële transacties. Die maken inzichtelijk in welke branches de bestedingen achteruitgaan, en waar ze juist toenemen.”

Publieke meerwaarde

‘Het CBS is er voor het publieke belang en we willen nóg meer publieke meerwaarde creëren’, zegt Bert Kroese, plaatsvervangend directeur-generaal van het CBS. ‘’Het is belangrijk om actuele cijfers te kunnen maken die de ontwikkelingen in de veranderende maatschappij goed weergeven. Het is onze wettelijke taak om daarover statistieken samen te stellen. Daar hebben we data voor nodig, soms ook uit private bronnen. Zo kunnen we bijvoorbeeld met bepaalde financiële gegevens een aantal belangrijke economische ontwikkelingen beschrijven. Denk bijvoorbeeld aan de raming van de consumptie van huishoudens, de aankopen van Nederlanders in buitenlandse webwinkels, de internationale handel in diensten tussen Nederlandse bedrijven en bedrijven buiten de Europese Unie en platformdiensten zoals Marktplaats.’’

Actuele en accurate cijfers

De zoektocht naar aanvullende en nieuwe databronnen – ook wel datascouting genoemd – gaat over het verkennen en binnenhalen van data uit publieke en private bronnen, die bij kunnen dragen aan het geven van een compleet beeld van complexe fenomenen in de maatschappij. ‘’Het gaat het CBS niet om de data op zich’’, benadrukt Kroese, ‘’maar om de bijdrage aan de samenleving. Het CBS streeft er naar zo actueel en accuraat mogelijke cijfers te leveren, die inzicht geven in belangrijke maatschappelijke verschijnselen en zo bij te dragen aan het overheidsbeleid. Dat is de reden waarom het CBS toegang wil tot dergelijke data. Hoe meer data we als statistiekbureau kunnen gebruiken, hoe groter de meerwaarde voor de samenleving. Alle uitkomsten stellen we ook als open data kosteloos beschikbaar via ons open data portaal.”

 

 

 

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen