Vier plekken voor woonwagens in Breezicht Noord

Er komen vier plekken voor woonwagens in Breezicht
Foto: Redactie

Er komen vier nieuwe plekken voor woonwagens in woonwijk Breezicht Noord in Stadshagen. Het college van B en W gaat vier plekken aanwijzen, dit blijkt uit een woonbehoefteonderzoek onder woonwagenbewoners.

Het college ziet het aanwijzen van de eerste vier nieuwe plekken als een start voor het invullen van de opgave waar Zwolle voor staat en blijft de behoefte de komende jaren monitoren. Daarbij heeft de gemeenteraad in de Woonvisie (2017) de wens uitgesproken om bijzondere woonvormen, zoals de woonwagens, ruimte te bieden. Want de gemeente Zwolle wil een inclusieve stad zijn, een stad waar ruimte is voor verschillende woonwensen. In 2019 is een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte naar nieuwe woonwagenstandplaatsen. De conclusie van dit onderzoek was dat er in Zwolle behoefte is aan 12 tot 15 nieuwe woonwagenstandplaatsen. Met dit voorstel legt de gemeente een eerste puzzelstuk in de totale puzzel die er te leggen is.

Breezicht Noord biedt de mogelijkheden voor standplaatsen voor woonwagens. Hier is in de voorbereiding van de plannen voor het gebied al rekening mee gehouden. De verwachting is dat de woningen in Breezicht Noord, en daarmee ook de standplaatsen, in 2023 opgeleverd gaan worden. Woningcorporatie SWZ heeft aangegeven mee te willen werken aan de realisatie van een woonwagenlocatie in dit gebied van Stadshagen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden