Voorsterpoort-Oost moet de evenementen hotspot van Zwolle gaan worden 

De IJsselhallen verhuist een slordige 600 meter verderop
Foto: Google Maps

De Voorsterpoort-Oost moet een grootschalige voorziening worden met een impuls voor economie, cultuur en werkgelegenheid. Dat is het idee van het college van B en W, waarbij het gebied wordt aangewezen als de plek voor de nieuwe Zwolse indoor evenmenentevoorziening. Zeg maar de nieuwe IJsselhallen.

Monique Schuttenbeld, wethouder Evenementen: “Een nieuwe grootschalige evenementenvoorziening gaat Zwolle in de toekomst veel brengen. Een voorziening met een breed aanbod van evenementen, een echte ‘hotspot’ in Zwolle, versterkt onze positie als groeistad in Oost-Nederland.”

Het college vindt het belangrijk dat Zwolle een nieuwe plek krijgt voor evenementen. Een grootschalige evenementenvoorziening draagt bij aan de groei van de stad en de economische positie, verrijkt het culturele aanbod en zorgt voor werkgelegenheid in Zwolle en de regio. Voorsterpoort Oost is gekozen als meest geschikte locatie, omdat hier veel ruimte beschikbaar is en  deze locatie goed bereikbaar is vanaf de A28, het NS-station en de binnenstad.

Onderzoek wijst uit dat er ruimte en belangstelling is voor het organiseren van grootschalige evenementen in Zwolle. Denk aan concerten en andere voorstellingen (musicals), publieksbeurzen, vakbeurzen en bedrijfsevenementen. Aansluitend aan de ambities van de stad stelt het college een kader en een programma van eisen op. De exacte invulling van de voorziening is uiteindelijk aan een eigenaar/exploitant.

Uit onderzoek en meerdere gesprekken blijkt dat er verschillende partijen geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van een evenementenvoorziening in Zwolle. Wanneer de gemeenteraad instemt met de locatie kunnen de plannen verder worden uitgewerkt en kan de aanbesteding worden voorbereid. In de planning voor het uitzetten van de aanbesteding is rekening gehouden met de impact die de coronacrisis heeft op de evenementenbranche.

Een nieuwe evenementenvoorziening op Voorsterpoort Oost draagt bij aan de ontwikkeling van het hele gebied. De grond die nodig is om de evenementenvoorziening te kunnen bouwen, is in bezit van de gemeente. De gemeente faciliteert de ontwikkeling van de evenementenvoorziening door grondverkoop. Daarnaast wil het college het hele gebied Voorsterpoort Oost van een impuls voorzien. Een betere bereikbaarheid en een aantrekkelijkere openbare ruimte zijn belangrijke onderdelen van de ambitie voor dit gebied.

Monique Schuttenbeld: “De komende maanden gaan we in gesprek met de partijen en bewoners in het gebied. Samen onderzoeken we wat de impact van een evenementenlocatie op het gebied zal zijn. We bekijken welke mogelijkheden er zijn om vanuit gezamenlijkheid kansen op te pakken. Een aantal partijen heeft namelijk zelf ook toekomstplannen voor het gebied. Het zou mooi zijn wanneer we die kunnen combineren.”

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden